ALCHYMISTICKÁ PROCHÁZKA PRAHOU

-

PETŘÍN

 
Praha je hlavním městem naší země i z důvodů přesahujících rámec zjevného. Tak, jako například lidskou společnost definuje celková souhra všech individualit a až společně vytváří výslednou, stěžejní, vládnoucí kvalitu, tak i mnohé další sféry jsou propojeny takovými sítěmi informací. Krajina Země, podobně jako lidské tělo, je též prostoupena různými, se sebou vzájemně interagujícími sítěmi energií. Vždy v průběhu věků existovali citliví lidé, kteří byli schopni vnímat taková jemná pole přímo – a to i v krajině, jako síť ohnisek – jakýchsi vřídel světla a energie. Staří zasvěcenci i mapovali jejich specifické funkce, v dobách pradávných budovali pyramidy, posléze alespoň menhiry a rozsáhlé megalitické areály. Byla i místa, jejichž osídlení mělo strategický význam. Místa síly, která jakoby určovala dalším nadřazený „program" - informaci či kvalitu, která pak „rezonovala éterem" a doslova se manifestovala i v „dalších informačních sítích". Odvěká tajemství alchymistů, jak „to nahoře zhmotnit zde dole" se vyjevuje v Praze samé, v její architektuře a čtvrtích, v energetických bodech a případných stavbách a činnostech na nich.
 
Na této procházce zavítáme na několik takových energetických bodů v pražském centru, vyjevíme si jejich vztah v celkové energetice Prahy a širších celků. Posoudíme, zda a případně jaký vliv mají stavby na nich postavené a také, jaké dějinné události s nimi souvisí. V paralele k lidskému mozku pak pochopíme souvislosti mikro a makro – kosmu, vnitřního světa alchymisty projeveného v jeho hmotném Díle. Procházka může být pro vás i inspirací, na která místa posléze samostatně zavítat a vnitřně nechat posilovat pro vás důležité děje tak, jak je to možno právě na takovém silovém místě.
 
V dobách ještě celkem nedávno minulých byl vztah mezi člověkem a Zemí kultivován skrze nejrůznější sakrální stavby na bodech síly, kouty naší země byly nejspíše spojeny rozsáhlými megalitickými sítěmi. Krajinná funkce Prahy a vliv jejich „technologií" pak dodnes ovlivňuje kolektivní vědomí lidí. Právě tento mechanismus si na procházce lehce vyzkoušíme, jde tedy nejen o teoretickou rozpravu, ale i praktický zážitek. Výlet po krajině pražské je paralelní k poznání vnitřních oblastí psyché a poskytuje také inspiraci k vnitřní transmutaci toho co nás tíží v to, co nás vyživuje.
 
Připravte si, pokud chcete, i nějaké intimní, vnitřní téma, které by jste na této procházce rádi „přeměnili ve zlato" a posléze při návštěvách silových míst zkoumejte svou proměnu. Váš záměr má obrovskou tvůrčí sílu!
 
PROVÁZÍ: Kryštof Koucký
VSTUP: 1200 Kč
 
PETŘÍNSKÁ TRASA
 
Na trase petřínské se budeme věnovat spíše silám přírody. V kontextu funkcí jemných pražských energií posílíme postupně náš transformační záměr. Nejprve vodou, posléze již přímo energií na silových bodech krajiny. Na procházce je výklad teoretický proložen slovní navigací praktickými technikami práce s jemnou energií.
 
- Petřínka – prosba k bytosti Vody
- Pana Marie z Exilu – spojení s Přírodou
- Menhir u památného stromu - spojení se Zemí
 
KDY:
Sobota 15. 4. od 12:30h do cca 15h
 
KDE:
Sraz je ve 12:30h - NEBOZÍZEK (stanice petřínské lanovky)
 
 
S SEBOU:
- TEPLÉ OBLEČENÍ,
- boty do přírody
 
PŘIHLÁŠKY: chram.obrody.objednavky@gmail.com