ALCHYMISTICKÁ PROCHÁZKA PRAHOU

 
Praha je hlavním městem naší země i z důvodů přesahujících rámec zjevného. Tak, jako například lidskou společnost definuje celková souhra všech individualit a až společně vytváří výslednou, stěžejní, vládnoucí kvalitu, tak i mnohé další sféry jsou propojeny takovými sítěmi informací. Krajina Země, podobně jako lidské tělo, je též prostoupena různými, se sebou vzájemně interagujícími sítěmi energií. Vždy v průběhu věků existovali citliví lidé, kteří byli schopni vnímat taková jemná pole přímo – a to i v krajině, jako síť ohnisek – jakýchsi vřídel světla a energie. Staří zasvěcenci i mapovali jejich specifické funkce, v dobách pradávných budovali pyramidy, posléze alespoň menhiry a rozsáhlé megalitické areály. Byla i místa, jejichž osídlení mělo strategický význam. Místa síly, která jakoby určovala dalším nadřazený „program" - informaci či kvalitu, která pak „rezonovala éterem" a doslova se manifestovala i v „dalších informačních sítích". Odvěká tajemství alchymistů, jak „to nahoře zhmotnit zde dole" se vyjevuje v Praze samé, v její architektuře a čtvrtích, v energetických bodech a případných stavbách a činnostech na nich.
 
Na této procházce zavítáme na několik takových energetických bodů v pražském centru, vyjevíme si jejich vztah v celkové energetice Prahy a širších celků. Posoudíme, zda a případně jaký vliv mají stavby na nich postavené a také, jaké dějinné události s nimi souvisí. V paralele k lidskému mozku pak pochopíme souvislosti mikro a makro – kosmu, vnitřního světa alchymisty projeveného v jeho hmotném Díle. Procházka může být pro vás i inspirací, na která místa posléze samostatně zavítat a vnitřně nechat posilovat pro vás důležité děje tak, jak je to možno právě na takovém silovém místě.
 
V dobách ještě celkem nedávno minulých byl vztah mezi člověkem a Zemí kultivován skrze nejrůznější sakrální stavby na bodech síly, kouty naší země byly nejspíše spojeny rozsáhlými megalitickými sítěmi. Krajinná funkce Prahy a vliv jejich „technologií" pak dodnes ovlivňuje kolektivní vědomí lidí. Právě tento mechanismus si na procházce lehce vyzkoušíme, jde tedy nejen o teoretickou rozpravu, ale i praktický zážitek. Výlet po krajině pražské je paralelní k poznání vnitřních oblastí psyché a poskytuje také inspiraci k vnitřní transmutaci toho co nás tíží v to, co nás vyživuje.
 
Připravte si, pokud chcete, i nějaké intimní, vnitřní téma, které by jste na této procházce rádi „přeměnili ve zlato" a posléze při návštěvách silových míst zkoumejte svou proměnu. Váš záměr má obrovskou tvůrčí sílu!
 
Provází Kryštof Koucký
Vstup 1200 Kč
 
PROGRAM PROCHÁZKY:
 
- Staroměstské náměstí (iniciace)
- Karlův most (transmutace)
- Pražský Hrad (materializace)
 
KDY: sobota 4. 3. od 12h
 
KDE: Sraz je ve 12h u ORLOJE, konec v cca 15h.
Akce poté volně přechází v posezení v kavárně „Kellyxír"
 
S SEBOU:
- TEPLÉ OBLEČENÍ (cca 3h procházka)
 
OBJEDNÁNÍ:
Dita Koucká
chram.obrody.objednavky@gmail.com