HOROVO OKO – STŘED MOZKU

Jednodenní praktický meditační seminář

se zaměřením na rozvoj vztahu energetických center lebky

s konkrétními částmi limbického systému hmotného mozku.

 

neděle 27.11. 2022, od 11,00 do 17,45 hod.

Kozárovice u Příbrami – sál u menhirového kruhu

 


 

Známý pojem „Horovo oko" většině lidí asociuje symbol oka, často v staroegyptské stylizaci.

Vyhledáme-li toto oko v jeho původních formách,

rozpoznáme různé stupně rozpracovanosti a kontextů symbolu oka,

jakož i celé postavy „Hora" v jeho různých podobách apod.

 

V kontextu dnešního poznání se nad celou symbolikou odkryje závoj tajemna, pokud vedle sebe položíme anatomii míchy a mozku, onu egyptskou symboliku a zkušenosti z praktické práce s energetickými centry mozku a praxi vůbec. Zjišťujeme, že hledíme na fragmenty detailní psycho-energetické proměny, spojené s praktickým ovládnutím přesných konkrétních segmentů mozku – ona „Škola mysterií horova oka". Většina starých škol bývala zaměřena na celistvý výcvik Ducha, Duše i těla.
 
Jednodenní seminář jistě nezastoupí roky denního výcviku, jaký snad probíhal v dobách dávných, seznámí nás však s praktickými metodami, které lze později rozvíjet samostatně, víceméně libovolně do hloubky. Během třech praktických cvičení projdeme specifické metody práce, jak pracovat s vědomou lokalizací žláz s vnitřní sekrecí, pomocí jakých technik a jak s nimi pracovat.
 
Akce je vhodná pro úplné "začátečníky" i pro "pokročilé", neboť svou koncepcí rozvíjí vše podstatné nehledě na "výchozí" pozici praktikujícího.
 
V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj, převážně s "tvůrčím Slovem" skrze různá energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci silových zón.


PROGRAM SEMINÁŘE:

11 hod. – Zahájení, úvod
- Hlubší aktivace temene, nabíjení se energií - slovo a meditace
- Hlubší práce se středem lebky - slovo a meditace
- Rozvinutí centra třetího oka, synchronizace - slovo a meditace
 
17:45 - Konec

KURZOVNÉ: 1500 Kč
 
S SEBOU:
- dobrá karimatka na meditace
- spacák či přikrývka na meditace vleže
- vodu, jídlo
příp. vybraný osobní „předmět síly" - např. kámen pro energetickou práci, hůl (lze zakoupit na místě), deník pro osobní zápisky apod.

 
KDY: 19.11.2022
od: 11:00 hod.
do: 17:45 hod.
 
KDE:
Kozárovice č.p. 20,
Zalužany, okres Příbram
POZOR – Ověřte, že opravdu zadáváte ČÍSLO POPISNÉ 20, nikoli 020 !
 
OBJEDNÁNÍ: Dita Koucká
chram.obrody.objednavky@gmail.com