KULTIVACE OSOBNOSTI

SJEDNOCENÍ DUCHA, DUŠE A TĚLA

26. - 27. srpna 2023

V menhirovém kruhu na Žatecku

 Praktický meditační seminář se zaměřením na kultivaci osobnosti,

předcházející rozlišení, poznání a sjednocení základních tří části naší psyché.

Naše pozemské já se vyznačuje manifestací božského Absolutna přes jakési archetypy - role, které si oblékáme, abychom si život vychutnali s grácií a ohleduplností k ostatním. Jejich vyléčení a kultivace může způsobit průlom v dosavadních schématech a zvycích, může změnit sám přístup k věcem jako takový.
 
Dvoudenní seminář jistě nezastoupí roky denního výcviku, jaký snad probíhal v dobách dávných, seznámí nás však s praktickými metodami, které lze později rozvíjet samostatně, víceméně libovolně do hloubky.
 
Téměř denně užívané výrazy; Duch, Duše, tělo, nemají však skoro významu až do chvil, kdy je z nejrůznějších příčin rozpoznáváme, abychom se jim učili naslouchat a měnili dle své narůstající lásky a úcty k sobě své činy. Výcvik směřující k poznané a rozvíjené spolupráci „vnitřních" částí psyché, k jejich integritě a jednotě.
 
Právě jejich soulad je vhodnou „výchozí pozicí" pro onu transformaci osobnosti, pro dovolení ega změnit se samo. Osobnost je i jakousi inteligencí spravující naší vůli, tedy i schopnost tvořit. V hluboké pradůvěře stabilizovaná, může pohlédnout k inspiraci láskou.
 
Během těchto praktických cvičení projdeme specifické metody práce, jak a pomocí jakých technik tyto části nejprve lokalizovat a navázat s nimi svůj intimní kontakt. Tento koncept se vždy týká souhry vícero center našeho energetického systému a zabývá se hlavně dynamickým vztahem širších lokací dohromady. Např. při prožívaném ztotožnění se s „Duchem" můžeme najít řešení – informaci nutnou k větší spokojenosti „Duše" a tedy i zdraví těla, či naopak. Celkový zlepšený stav dá více prostoru opět pro vnímání Ducha , atd. atd..
 
Pro orientaci lze uchopit ony pojmy i takto:
 
Duch: mentalita, prvotní energie i záměr, všeobsáhlost, všepochopitelnost, univerzální řešení, inspirace, rovnováha vše a nic, potencialita, Zdroj, láska, energetická centra od hrudi nahoru vč. nad temenem.
Duše: prožívání, emoce v čase, karma, čas, kvalita vztahů, kvalita práce, peníze, moc, vůle, sebevláda, stabilita, osobnost, ego, síla apod.
Tělo: život, slast, vášeň, nejsilnější síla, sexualita, milostný vztah
 
- je logické, že jedna sféra prostupuje a ovlivňuje jinou a předcházející popis je určitým zjednodušením. Automaticky změna jedné úrovně může mít převládající překvapivý vliv právě jinde – např. více prožívané radosti upokojí myšlenky apod.
 
 
Akce je vhodná pro úplné "začátečníky" i pro "pokročilé", neboť svou koncepcí rozvíjí vše podstatné nehledě na "výchozí" pozici praktikujícího.
 
V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj, převážně s "tvůrčím Slovem" skrze různá energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci silových zón.
 
PROGRAM SEMINÁŘE:
sobota 11h – 19h:
 
- Aktivace center hrudi a temene lebky, nabíjení se energií - slovo a meditace
- Aktivace center v břiše a lebce - slovo a meditace
- Aktivace center v solaru a krku - slovo a meditace
 
neděle 9h – 14h:
 
- Aktivace center v solaru a brzlíku - slovo a meditace
- Aktivace center v solaru a břiše - slovo a meditace
 
S SEBOU:
- vlastní voda a jídlo !
- ochrana před sluncem (plážový stan, ev. lehká tkanina pro zavěšení apod.)
- ochrana před hmyzem (např. repelent)
- ochrana před chladem (pro případ větrného počasí či ochlazení)
- dobrá karimatka na meditace
- spacák či přikrývka na meditace vleže
- celkově výbava na ven..
- (deník pro osobní zápisky apod.)
- vybraný osobní „předmět síly" - např. kámen (energetickou hůlku lze zakoupit na místě, příp. eshop zde: https://centrum-runa.cz/eshop/ )
 
KDY:
sobota od 11 hod., neděle do 14 hod.
26. - 27.8.2023
 
KDE: 
Menhirový kruh u Nečemic - ŽATECKO, Ústecký kraj, 15 min od Žatce
Meditace probíhají v našem menhirovem kruhu, v případě deště v týpí...
 
Meditacemi provází Kryštof Koucký
Asistence a zvuky: Jiří Šobr
 
Vstup: 2700 Kč
 
PŘIHLÁŠKY
Dita Koucká
chram.obrody.objednavky@gmail.com