Silová zóna Louny - Výcvik schopností skrze netělesnou Tantru.


Seminář se zaměřením na rozvoj převážně jemných smyslů, dále také zdraví a partnerských vztahů - tedy mmj. energetických center hrudi, pánve a lebky a jejich propojení páteří.

Silová zóna Louny - označujeme tak rozsáhlejší území severozápadně od Prahy. Oblast je plná některých z posledních zachovaných menhirů a dokonce některých stále funkčních zbytků kamenných řad. Ačkoli známé kamenné řady Kounov postrádají hlavní komponent (středový menhir) a jejich funkčnost je spíše sporadická (cca do 1% původního "výkonu"), oblastí prochází i měné známé Nečemické k.ř., které jsou však z hlediska funkčnosti a původního záměru propojení silových vřídel přecijenom významnější. Již od neolitu (období po pádu "Atlantidy") je tato část země hojně obývána a dodnes se zachovalo množství "pověstí", podtrující vyjímečnost zóny. Keltové se zasloužili o velký rozvoj energeticko-informační krajinné sítě, podle všeho tehdy fungovalo propojení na většině území ČR. Zdejší lokace pak plnila mimojiné i funkci propojení silových zón "Louny" (mmj. podél řeky Ohře) a "Karlštejna" (rozsáhlá oblast kolem Mže/Berounky). Jelikož posledních cca tisíc let zde krutou rukou vládla církev, která cíleně vyvražďovala senzitivní lidi a celé jejich rody(!), mnoho z kamenů zlikvidovala, mnoho míst přejmenovala ( jako "čertův"... "čertovo"... apod.), je dnes je k dispozici spíš už jen jakési "torzo" kdysi mohutného "krajinného počítače". To nám však tak nevadí, neboť již máme k dispozici jak účinné techniky rozvoje vědomí, tak i ekonomický a technologický potenciál pro obnovu této sítě. Využijeme tedy tohoto prostředí k posílení náležitých aspektů naší bytosti.

Louny (lůno), Ohře (kelt. Agara - tzn. Agharta) - jména, asociující kromě Keltů také ženskou vitální energii, vnitřní svatyni, podvědomí či nevědomí, lůno apod. V jemně-hmotné podobě se pak zde lze setkat se specifickými "Strážkyněmi a Strážci" - tedy s bytostmi pokročilejšími, které nám nabízejí pomoc a výcvik. V místních legendách tak lze najít zmínky o "Javorové paní", či svědectví o hmotném zjevení "Marie", která zachránila tonoucího. Je tedy zřejmé, že se "zdejší osazenstvo" snažilo i ve "věku temna" navazovat kontakt a lidem pomáhat. Dnes jsou také do zdejší oblasti lákáni "praktici, terapeuti apod.", kteří ať vědomě či nevědomě pomoci těchto bytostí a sil využívají. Ze zmíněných důvodů a "pro mnohé synchronicity" jsme i my zvolili tuto oblast jako vhodnou pro tento typ výcviku a seminářů. Lounská silová zóna je tedy více než vhodná pro intenzivní výcvik technik práce pro a ve změněném stavu vědomí, speciálně však pro centra v pánvi i břiše a jejich vliv mmj. na stav nervové tkáně, míchy a mozku (hlavně limbického systému). Ve spojitosti s centry lebky pak také pro jejich schopnosti "translace" jemných informačních toků do myšlenek, pocitů, jednání, chování apod., do přímé telepatické komunikace a hlavně pro rozvoj pokročilejších tantrických technik interakce silných sexuálně-vitálních proudů ze spodních energetických center s centry vyššími skrze páteř a meridiánový systém.

Meditační praxe na semináři tedy bude mmj. hlavně v duchu tzv. "Netělesné tantry" - přímé, vědomé, intimní a intenzivní interakce se "světelnými Strážci a Strážkyněmi" pro rozvoj a aplikaci vybuzených pánevních proudů. Překleneme tisíciletí, abychom opět mohli vstoupit do vědomé Svobodné Spolupráce bytostí mnoha Sfér.

V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na "Nejvyšší Zdroj", převážně s "Tvůrčím Slovem" skrze různá energetická centra v interakci se "světelnými bytostmi, Strážci a Strážkyněmi silové zóny Louny".
- Každé meditaci předchází teoretická průprava, průběžně lze konzultovat individuální doporučení.

Pro alespoň základní zkušenost s meditacemi pomocí těchto technik doporučuji před tímto seminářem absolvovat kurz PÁLAVA-SAMOSTATNOST, či něco ze ZÁZNAMŮ MEDITACÍ.

!!! Seminář probíhá formou výletu v lese. Dojdeme na místo, proběhne meditace, pak jdeme na místo další atd.. Vybavte se lehkým vybavením pro meditace v přírodě.

PROGRAM SEMINÁŘE:

Pátek:
- sraz na místě setkání (příjezd nejdříve 16 hod)

18:00 - Úvodní slovo, teorie energetického systému, posezení u ohně (cca do 21 hod)

Sobota:
- sraz na místě setkání

10:00 - Očista energetického pole (slovo a meditace)
12:00 - pauza na oběd
15:00 - Aktivace centra v hrudi, nabíjení, příprava páteře (slovo a meditace)
17:00 - Aktivace center v temeni, lebce, břiše aj., příprava páteře (slovo a meditace)
19:00 - volno

Neděle:
- sraz na místě setkání

10:00 - Netělesná Tantra (slovo a meditace)
12:00 - Pokročilá aktivace center lebky skrze pánev a páteř (slovo a meditace)
14:00 - Konec

Meditacemi provází Kryštof Koucký a asistenti.

- Autorský příspěvek 2800 Kč.

KDY: od pátku 20. 5. 2022 od 18:00 do neděle 22. 5. 2022 do 14:00
KDE: Ústecký kraj, cca 17km od Žatce - ! - Bližší info o přesném místě srazu po objednání!
S sebou:

- ochrana před hmyzem !!! (př. síťovina na obličej, vzdušné ale neprostupné oblečení apod.)
- ochrana před slunečním zářením
- dobrá, přenosná karimatka na meditace vleže
- spacák či přikrývka na meditace vleže
- dostatečné oblečení pro případ ochlazení
- VODA a JÍDLO (dle individuální potřeby)
- celkově výbava na ven a chůzi lesem

(- vybraný osobní kámen pro energetickou práci)
(- deník pro osobní zápisky)
(- foťák apod.)

Ubytování i strava individuálně !!!

- Vzhledem k charakteru semináře (střídání míst v přírodě) není součástí ubytování ani strava!

- Ubytování můžete najít v okolních obcích, Žatci apod. (příp. domluva s námi...)
- Vzhledem k odlehlosti místa je v sobotu tří-hodinová pauza na oběd (tedy možnost dojít či dojet do blízkých vesnic či měst).
- Možnost dopravit se na místo konání i vlakem do DEŠTNICE (odtud cca půl až hodina pěšky), či do NEČEMIC autobusem (cca stejně daleko)

Pro cesty lesem je nutná základní fyzická zdatnost !

Kapacita je 21 účastníků.

Objednání:

Dita Koucká - Krystof.Dita@centrum-runa.cz