MUŽSKÝ KRUH

Jednodenní seminář pro kultivaci mužské energie

sobota 22. dubna 2023, 11-17:30 hod.

Menhirový kruh, ŽATECKO


Doby, kdy Muži byli nositeli ušlechtilých Ctností jsou dávné, ale opět přicházejí. Proč a jak kultivace mužské role může proměnit vše? Tento mužský kruh je pojat jako energeticko-informační seminář, ve kterém projdeme cvičení pro ukotvení a stabilní pozici mužské polarity v nejrůznějších příležitostech. Soustředíme se kromě vyčištění a zprůchodnění celého en. pole i na oblast brzlíku, penisu a jiná specifická umění. Pracujeme v psycho-energetické oblasti. Kurz pro vědomé Muže!
 
Absence ryzích mužských vzorů způsobuje v kolektivním poli vědomí významnou nerovnováhu. Zatímco ženy jako bytosti přeci jenom citlivější svou čistou podobu již hojněji nacházejí, ctnosti rytíře a vědomého mužství je třeba ještě obnovit. Ačkoli omezující kódy prosakují ze všech stran, jsou techniky, které nás mohou efektivně navrátit do vědomého - přirozeného uplatnění síly, sexuality, vztahů a hojnosti v souladu s láskou, ženou a planetou. Silný a vědomý muž umí přijmout skutečnost tvorby svého bytí a možnost kdykoli ho měnit skrze vlastní transformaci.
 
Energetická cvičení na tomto kruhu pomohou kromě hlavních rozvinout i určitá, pro muže důležitá silová centra. Posílíme jakousi psycho-imunitu, charisma a charakterové ctnosti skrze práci s centrem brzlíku, promyjeme a naplníme páteř, propojíme temeno s pohlavím, pomůžeme vůli a osobnosti v solaru k celkovému souladu. Prostředím nám bude menhirový kruh.
 
Kurz je pro Muže, kteří se chtějí posílit v univerzálně použitelných cvičeních pro kultivaci mužského charakteru, chopit se celistvého zlepšování kvality života svého i blízkých, rozvinout čistotu, sílu a mohoucnost v tradičních aspektech vědomého Muže - krále, válečníka, kouzelníka a milovníka.
 
Chop se své síly krotit draka, bojovat se strachem a hýčkat při tom tělo Duše, Země a Ženy.
 
V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na "Nejvyšší Zdroj", převážně s "Tvůrčím Slovem" skrze různá energetická centra v interakci se "světelnými bytostmi a Strážci / Strážkyněmi silových zón". Každé meditaci předchází teoretická průprava, průběžně lze konzultovat individuální doporučení.
 
PROGRAM SEMINÁŘE
11h - 13h – Aktivace center hrudi, brzlíku a lebky, nabíjení se energií - slovo a meditace
13h - 15h - Aktivace center v pánvi a páteře,- slovo a meditace
15h - 17h - Aktivace solaru – posílení mužské osobnosti - slovo a meditace
17h – 17:30 - Konec
 
Meditacemi provází: Kryštof Koucký, asistenti.
 
Vstup: 1700 Kč
 
V případě deště meditace probíhají v týpí, které se nachází přímo vedle menhirového Kruhu.
 
S SEBOU:
- vlastní voda a jídlo !
- ochrana před sluncem a hmyzem i chladem!
- dobrá karimatka na meditace
- spacák či přikrývka na meditace vleže
- dostatečné oblečení v případě ochlazení
- celkově výbava na ven..

příp. vybraný osobní kámen pro energetickou práci, deník pro osobní zápisky apod.
 
KDE:
Menhirový kruh u Nečemic - ŽATECKO
nejblíže je: Lhota (u Liběšic) - MAPA
 
Přihlášky: chram.obrody.objednavky@gmail.com