PODZIMNÍ ROVNODENNOST 2022 - POKROČILÉ TECHNIKY

MENHIROVÝ KRUH (ŽATECKO)

čtvrtek 22 .9.2022 / od 11 do 17,30 hod.


Jednodenní seminář pro harmonizaci, zlepšení a ochranu vnitřní a společenské situace.

Světové dění a pro mnohého i jeho vnitřní situace procházejí právě vrcholnou transformační fází. Podzimní rovnodennost roku 2022 (23.9. v 3:04) je proto pro nás důležitý časový bod. Je v něm možné snadněji „nastavit“ matrice našeho nevědomí tak, aby vytvářely pro nás lepší budoucí potenciality a jejich proměnu v činy. Program tohoto semináře je uzpůsoben pro speciální rovnodennostní postup.

Nalezení , uskutečnění a ochrana smyslu našich individuálních životů i společnosti je v našich rukou – ve stabilní pozici jejich manifestace.

Ať jsme teprve ve fázi hledání svého štěstí, či již v jeho rozhojňování, rovnodennostními cvičeními tomu mocně napomáháme.

Sjednocení citu a vědění Ducha (pro jednoduchost si představme en. centra od hrudi nahoru) s vůlí a nastavením osobnosti (solar) a vášní a radostí (dolní centra), které je sytí, naplňuje celou bytost harmonií.

Ve dnech silných planetárních svátků nejvíce (slunovraty a rovnodennosti) a na místech silných krajinných zón využíváme maximální potenciál jak v čase, tak i v prostoru - pro tuto "hmotnou" sféru zásadních parametrů. Proto se seminář koná zde na rovnodennost v menhirovém kruhu.

V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na "Nejvyšší Zdroj", převážně s "Tvůrčím Slovem" skrze různá energetická centra v interakci se "světelnými bytostmi a Strážci / Strážkyněmi silových zón". Každé meditaci předchází teoretická průprava, průběžně lze konzultovat individuální doporučení. 

 

PROGRAM:

 11h - 13h – Aktivace hrudi, krku, lebky, příprava páteře, nabíjení se energií - slovo a meditace

13h - 15h - Aktivace dolních center a živlová harmonizace - slovo a meditace

15h - 17h - Aktivace léčivých schopností, pomoc společenské situaci - slovo a meditace

17h – 17:30 - Konec

 

Meditacemi provází Kryštof Koucký, asistenti.

VSTUP: 1500 Kč

 

S SEBOU:

- ochrana před hmyzem !!! (př. síťovina na obličej, vzdušné ale neprostupné oblečení apod.)

- jídlo a pití

- ochrana před slunečním zářením !!!

- dobrá karimatka na meditace

- spacák či přikrývka na meditace vleže

- dostatečné oblečení v případě ochlazení

- dostatečná lahev na vodu, svačiny

- celkově výbava na ven..

příp. vybraný osobní kámen pro energetickou práci, deník pro osobní zápisky apod.

 

Přihlášky na: chram.obrody.objednavky@gmail.com