Regresní kurz

Kozárovice u Příbrami - Sál u menhirového kruhu

sobota - 25. února 2023

 11,00 - 17,30 hod.


Seminář, vhodný pro zvládnutí základní techniky uvedení se do vlastní regrese. Den plný ozdravných energetických cvičení k prohloubení umění práce s léčivou silou světla, naplnění se jí a prozkoumání hlubinné paměti Duše.

My lidé, Duchové v tělech Země, skrýváme obrovský potenciál kreativní energie a to ve všech myslitelných aspektech života a společnosti. Intimním sebepoznáním mocně prohloubíme znalost sebe sama – jde o to VZPOMENOUT SI. Nejprve s pomocí, poté již samostatně.
 
Seminář je proto laděn hlavně na energetické centrum v břiše. Pro šťastný život a vztahy, dostatek času a peněz, vitalitu, jednoduše radost v mnohých podobách je vhodné se naučit pracovat s tzv. „druhou čakrou". Kromě mnohého je i sídlem naší hlubší paměti – nejenom na rané dětství tohoto života, ale i na bytí tomu předcházejícímu. Též oblast pracovní, vztahová, peněžní, či sexuální a celkový stav naší „energie života" jsou dány hlavně stavem břišního centra.
 
Prakticky projdeme třemi „meditačními cvičeními". Úvodní techniky práce s centrem v hrudi nám umožňují…. - prostě cokoli umožňují, zářivá hruď rozpouští negativní informace a změkčuje „fyzikální zákony" - ve smyslu dovolení si pustit více lásky do našeho života a to i do jeho jakýchkoli konkrétních aspektů. Následné energetické propojení center hlubinné paměti a vnímání pak posiluje smyslovost regresního prožitku, který je obsahem třetího cvičení.
 
Akce je vhodná k dosahování větší integrity sebe sama, hlubinnému sebepoznání a rozhojnění života ve všech podobách v našem těle i životě.
 
Po zpřístupnění paměti lze „procházet" tyto informační vrstvy, rozpouštět případná traumata jejich energetickým uvolněním, čerpat pozitivní zkušenosti, celkově se posílit, vitalizovat. Vzpomenutí si na stav bytosti a záměry předcházejících inkarnací na Zemi nebo před ní, většinou pak osvětlí vícero nuancí našeho chování a často i největší touhu – smysl života teď – co zde dělat.
 
Akce je vhodná pro úplné "začátečníky" i pro "pokročilé", neboť svou koncepcí rozvíjí vše podstatné nehledě na "výchozí" pozici praktikujícího.
 

Program semináře:
1- Aktivace centra v hrudi a lebce, nabíjení se energií (umožnění) - slovo a meditace
2- Aktivace center břicha a lebky (vnímání) - slovo a meditace
3- Centrum v břiše - regrese - slovo a meditace

Kdy: sobota 25. 2.2023 od 11:00 do 17:30
Kde: Kozárovice č.p. 20, Zalužany, okres Příbram

POZOR – Ověřte, že opravdu zadáváte ČÍSLO POPISNÉ 20, nikoli 020 ! Cílové místo je uvnitř zástavby, nikoli na okraji.


Něco s sebou:

- karimatka, ev. spacák, deka apod.
- amulety, kameny apod.
- vodu, jídlo

případně:
- deník pro osobní zápisky apod.
- vybraný osobní „předmět síly" - např. kámen (energetickou hůlku lze zakoupit na místě, příp. eshop zde: https://centrum-runa.cz/eshop/ )
 

Meditacemi provází Kryštof Koucký a asistenti.


Autorský honorář = 1700Kč

Objednání:

Dita Koucká:  chram.obrody.objednavky@gmail.com