Regresní kurz - Kozárovice - 14. 5. 2022


Seminář, vhodný pro zvládnutí základní techniky uvedení se do vlastní regrese. Den plný ozdravných energetických cvičení k prohloubení umění práce s léčivou silou světla, naplnění se jí a prozkoumání hlubinné paměti Duše.

Duše, putující a inkarnující se na mnohé světy obvykle při pobytu v těle lidském podléhá určitému zapomnění, dokonce i ztrátě kontaktu se svým bytostným jádrem. Je to určitá místní pozemská specifikace, že tomu tak je. Ačkoli se běžně tvrdí, že je to jakási pojistka, abychom byli "uzemnění" a že "lepší nevědět", praktická zkušenost ukazuje naprosto opačné závěry.
Lepší je vědět (o sobě co nejvíc).

Akce je vhodná pro úplné "začátečníky" i pro "pokročilé", neboť svou koncepcí rozvíjí vše podstatné nehledě na "výchozí" pozici praktikujícího.

Spolu s každým dalším pootevřením hlubinné paměti Duše totiž dochází k poznání nečekaně rozsáhlé "databanky" zkušeností. Dává nám pochopit i ty nejniternější pocity, nuance našeho chování, sympatie či asympatie k ostatním, příčiny některých chronických problémů, kořeny charakteru a různé osobnosti v nás, nebo např. dokonce sklon k nějakým gestům či mimice. Je vskutku obrovský ten rozsah pozitivního přínosu, který přináší přirozená schopnost si "Vzpomenout".

Tematická teoretická průprava před každou meditací a samotné meditace jsou nahrávány. Součástí kurzu je i následné obdržení těchto nahrávek.

Seminář je proto koncipován jako kurz, který nejprve provede základními podpůrnými cvičeními, která pomohou umocnit onen zážitek vzpomínky a pak samotné cvičení na regresi. Je zde kladen důraz na zvládnutí oné techniky tak, aby byla poté opakovatelná již samostatně, neboť toto umění patří vskutku k základním pilířům znalosti sebe. Vedlejší přínos přípravných cvičení je i základní očištění a rozzáření biopole, či posílení jemného vnímání. Samotná regrese může být vedena pro libovolný záměr, např. tak, "aby mi v současnosti maximálně pomohla s tím a tím...." . Doporučuji tedy rozmyslet si několik variant, co od toho čekáte, však finální záměr si nechat až před ono cvičení.

Program semináře:
1- Cvičení pro aktivaci hrudi a břicha, nabíjení
2- Cvičení pro aktivaci břicha a lebky
3- Aktivace centra v břiše, regrese.

Kdy: sobota 14. 5. od 11h do 17:15h
Kde: Kozárovice 20 u Příbrami
Jídlo: Doporučuji si vzít svačinu. Mezi jednotlivými cvičení budou jen kratší přestávky

Něco s sebou:

- karimatka, ev. spacák, deka apod.
- amulety, kameny apod.
- láhev na vodu

Kapacita 22 účastníků.
Meditacemi provází Kryštof Koucký a asistenti.
Autorský honorář = 1500Kč

Objednání:

Dita Koucká  Krystof.Dita@centrum-runa.cz