ROZVOJ LÉČIVÝCH SCHOPNOSTÍ

Energetická pomoc a vytvoření ochrany blízkému člověku

a ativace magického předmětu.

 

sobota 8. 10. 2022 - Kozárovice u Příbrami


Seminář se zaměřením převážně na přípravu a rozvoj schopnosti léčivého energetického působení..

Zdrojem božské léčivé energie, jakési "příčinné" vibrace, zřídlem nekonečné inspirace, korunou vnitřního
chrámu - nejen tím vším se vyznačují plody práce s centrem v temenu naší lebky. V kombinaci se zářivou
hrudí dosahujeme skvělých sebeúzdravných schopností a taktéž dokážeme pomoci blízké či potřebné
osobě.


Můžeme však takto působit i v širším hledisku a podobnými metodami prací s energetickými centry
prozařovat i místa v prostoru, situace v čase apod. a upravovat tak jejich jakousi vibrační matrici - tedy
příčinnou informaci toho, jak se manifestují v našem reálném životě. Jako u sebe postupně odkrýváme
vrstvu za vrstvou, co bránilo ve svobodě a radosti Života a praxí naplňujeme hlubiny psyché světlem
vědomí, tak i „tvůrčí pozornost„, upřená na bližního léčivě působí na informační matrici
bližního. Rozvolníme strnulé vazby ve vnitřním mikrokosmu blízkého člověka a tak dosáhneme
pozitivních efektů i v makrokosmu.


Aktivní centra v hrudi a temenu jsou určitě jeden ze základních předpokladů k takovému působení a
mnohdy poskytují i skvělý start či akceleraci ve vlastním rozvoji. Vyplňují náš život osvěživým vánkem a
hřejivou vděčností. Vlny božského světla zažíváme v krystalicky jasném vědomí. Tímto jednodenním
kurzem tedy zkusíme udělat alespoň jeden z krůčků své cesty evolucí Duše. Individuální předpoklady pak
vyrůstají do svých plodů skrze poznávání a naplňování osobního potenciálu.


Seminář provede jednoduchou očistou, posílením centra v hrudi, temenu a celého osobního biopole se
zřetelem k aktivaci průtoků božské síly pro pomoc. Spojíme sílu dechu, vizualizace, myšlenky, prožitku i
zvuku pro vytvoření posvátného Mostu mezi Světy, kterým necháme zaznít tvůrčí Slovo.


Pro ještě silnější působení je během přípravné meditace ještě připraven „Předmět síly“. Takovým
předmětem může být cokoli, stačí i jen jeho symbolický význam. Osvědčené však je, když je takový
předmět zároveň schopen vést a zesílit energii (nejenom myšlenky, imaginace, apod.) pomocí vhodných
vlastností. Stačí např. obyčejný křišťál, obzvláště pokud ho následně budeme používat pouze za tímto
účelem. Lze si opatřit i „sofistikované zařízení“, jako je magická hůl, kdy připojíme i totemy dřevin,
silové krajinné zóny apod.. Teoretické přednáška k tématu bude před meditací.


Na seminář si proto opatřete svůj „Léčivý přemět síly“, či jsou na místě ke koupi vyrobené hole.
Můžete mít i fotku, kde je bližní sám bez dalších osob či zvířat.


Akce je vhodná pro úplné "začátečníky" i pro "pokročilé", neboť svou koncepcí rozvíjí vše podstatné
nehledě na "výchozí" pozici praktikujícího.

V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením,
vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj,
převážně s "tvůrčím slovem" skrze různá energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci
silových zón.

PROGRAM SEMINÁŘE:
11h - 13h – Hluboká energetická očista, detailní příprava paží a dlaní - slovo a meditace
13h - 15h - Aktivace center hrudi, temene a celých paží, aktivace magického předmětu síly

Vždy se střídá slovo a meditace

15h - 17h - Léčivé působení a vytvoření ochrany bližnímu - slovo a meditace
17h – 17:30 - Konec


- Meditacemi provází Kryštof Koucký, asistenti (Ondřej Procházka, Jiří Šobr).
- Vstup 1500 Kč
S SEBOU:

-křišťál, jiný vlastní léčivý předmět síly (ke koupi i na místě)
- jídlo a pití
- dobrá karimatka na meditace
- spacák či přikrývka na meditace vleže


Kdy: Sobota 8. 10. 2022 od 11 do 17:30h
Kde: Kozárovice 20 u Příbrami
Jídlo: Doporučuji si vzít svačinu. Mezi jednotlivými cvičení budou jen kratší přestávky

OBJEDNÁNÍ:
Dita Koucká
chram.obrody.objednavky@gmail.com