ROZVOJ LÉČITELSKÝCH SCHOPNOSTÍ

Energetická pomoc, vytvoření ochrany blízkému člověku

a aktivace magického předmětu.

sobota 9. 9. 2023 - od 11 - 18 hod.

MENHIROVÝ KRUH - ŽATECKO


Seminář se zaměřením převážně na přípravu a rozvoj schopnosti léčivého energetického působení..

Zdrojem božské léčivé energie, jakési "příčinné" vibrace, zřídlem nekonečné inspirace, korunou vnitřního
chrámu - nejen tím vším se vyznačují plody práce s centrem v temenu naší lebky. V kombinaci se zářivou
hrudí dosahujeme skvělých sebeúzdravných schopností a taktéž dokážeme pomoci blízké či potřebné
osobě.


Můžeme však takto působit i v širším hledisku a podobnými metodami prací s energetickými centry
prozařovat i místa v prostoru, situace v čase apod. a upravovat tak jejich jakousi vibrační matrici - tedy
příčinnou informaci toho, jak se manifestují v našem reálném životě. Jako u sebe postupně odkrýváme
vrstvu za vrstvou, co bránilo ve svobodě a radosti Života a praxí naplňujeme hlubiny psyché světlem
vědomí, tak i „tvůrčí pozornost„, upřená na bližního léčivě působí na informační matrici
bližního. Rozvolníme strnulé vazby ve vnitřním mikrokosmu blízkého člověka a tak dosáhneme
pozitivních efektů i v makrokosmu.


Aktivní centra v hrudi a temenu jsou určitě jeden ze základních předpokladů k takovému působení a
mnohdy poskytují i skvělý start či akceleraci ve vlastním rozvoji. Vyplňují náš život osvěživým vánkem a
hřejivou vděčností. Vlny božského světla zažíváme v krystalicky jasném vědomí. Tímto jednodenním
kurzem tedy zkusíme udělat alespoň jeden z krůčků své cesty evolucí Duše. Individuální předpoklady pak
vyrůstají do svých plodů skrze poznávání a naplňování osobního potenciálu.


Seminář provede jednoduchou očistou, posílením centra v hrudi, temenu a celého osobního biopole se
zřetelem k aktivaci průtoků božské síly pro pomoc. Spojíme sílu dechu, vizualizace, myšlenky, prožitku i
zvuku pro vytvoření posvátného Mostu mezi Světy, kterým necháme zaznít tvůrčí Slovo.


Pro ještě silnější působení je během přípravné meditace ještě připraven „Předmět síly". Takovým
předmětem může být cokoli, stačí i jen jeho symbolický význam. Osvědčené však je, když je takový
předmět zároveň schopen vést a zesílit energii (nejenom myšlenky, imaginace, apod.) pomocí vhodných
vlastností. Stačí např. obyčejný křišťál, obzvláště pokud ho následně budeme používat pouze za tímto
účelem. Lze si opatřit i „sofistikované zařízení", jako je magická hůl, kdy připojíme i totemy dřevin,
silové krajinné zóny apod.. Teoretické přednáška k tématu bude před meditací.


Na seminář si proto opatřete svůj „Léčivý přemět síly", či jsou na místě ke koupi vyrobené hole.
Můžete mít i fotku, kde je bližní sám bez dalších osob či zvířat.


Akce je vhodná pro úplné "začátečníky" i pro "pokročilé", neboť svou koncepcí rozvíjí vše podstatné
nehledě na "výchozí" pozici praktikujícího.

V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením,
vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj,
převážně s "tvůrčím slovem" skrze různá energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci
silových zón.

PROGRAM SEMINÁŘE:

- Energetická očista - slovo a meditace
- Aktivace center hrudi, temene a celých paží, aktivace magického předmětu síly - slovo a meditace
- Pomoc a vytvoření ochrany blízkému / blízkým - slovo a meditace


Meditacemi provází: Kryštof Koucký

Asistence: Jiří Šobr

Vstup: 1500 Kč

V případě deště meditace probíhají v týpí, které se nachází přímo vedle menhirového Kruhu.


S SEBOU:

- vlastní voda a jídlo !
- ochrana před sluncem (plážový stan, ev. lehká tkanina pro zavěšení apod.)
- ochrana před hmyzem (např. repelent)
- ochrana před chladem (pro případ větrného počasí či ochlazení)
- dobrá karimatka na meditace
- spacák či přikrývka na meditace vleže
- celkově výbava na ven..
- (deník pro osobní zápisky apod.)
 
- vybraný osobní „předmět síly" - např. kámen (energetickou hůlku lze zakoupit na místě, příp. eshop zde: https://centrum-runa.cz/eshop/ )

Kdy: Sobota 9. 9. 2023 od 11 do 18:00h
Kde: Menhirový kruh u Nečemic - ŽATECKO

Meditace probíhají v našem menhirovem kruhu, v případě deště v týpí...


OBJEDNÁNÍ:
Dita Koucká
chram.obrody.objednavky@gmail.com