SJEDNOCENÍ DUCHA, DUŠE A TĚLA

21. ledna 2023

KOZÁROVICE u Příbrami

Jednodenní praktický meditační seminář

se zaměřením na rozlišení, poznání a následné sjednocení základních tří části naší bytosti.

 
Téměř denně užívané výrazy; Duch, Duše, tělo, nemají však skoro významu až do chvil, kdy je z nejrůznějších příčin rozpoznáváme, abychom se jim učili naslouchat a měnili dle své narůstající lásky a úcty k sobě své činy. Výcvik směřující k poznané a rozvíjené spolupráci „vnitřních" částí psyché, k jejich integritě a jednotě.
 
Jednodenní seminář jistě nezastoupí roky denního výcviku, jaký snad probíhal v dobách dávných, seznámí nás však s praktickými metodami, které lze později rozvíjet samostatně, víceméně libovolně do hloubky.
Během třech praktických cvičení projdeme specifické metody práce, jak a pomocí jakých technik tyto části nejprve lokalizovat a navázat s nimi svůj intimní kontakt. Tento koncept se vždy týká souhry vícero center našeho energetického systému a zabývá se hlavně dynamickým vztahem širších lokací dohromady. Např. při prožívaném ztotožnění se s „Duchem" můžeme najít řešení – informaci nutnou k větší spokojenosti „Duše" a tedy i zdraví těla, či naopak. Celkový zlepšený stav dá více prostoru opět pro vnímání Ducha , atd. atd..
 
Pro orientaci lze uchopit ony pojmy i takto:
 
Duch: mentalita, prvotní energie i záměr, všeobsáhlost, všepochopitelnost, univerzální řešení, inspirace, rovnováha vše a nic, potencialita, Zdroj, láska, energetická centra od hrudi nahoru vč. nad temenem.
Duše: prožívání, emoce v čase, karma, čas, kvalita vztahů, kvalita práce, peníze, moc, vůle, sebevláda, stabilita, osobnost, ego, síla apod.
Tělo: život, slast, vášeň, nejsilnější síla, sexualita, milostný vztah
 
- je logické, že jedna sféra prostupuje a ovlivňuje jinou a předcházející popis je určitým zjednodušením. Automaticky změna jedné úrovně může mít převládající překvapivý vliv právě jinde – např. více prožívané radosti upokojí myšlenky apod.
 
 
Akce je vhodná pro úplné "začátečníky" i pro "pokročilé", neboť svou koncepcí rozvíjí vše podstatné nehledě na "výchozí" pozici praktikujícího.
 
V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj, převážně s "tvůrčím Slovem" skrze různá energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci silových zón.
 
PROGRAM SEMINÁŘE:
11h – Úvodní slovo
12h – Duch – Poznání a Inspirace - slovo a meditace
14h – Duše – Poznání, terapie, vyladění – slovo a meditace
16h – Tělo – Celková synchronizace s tělem – slovo a meditace
17:45 - Konec
 
S SEBOU:
- dobrá karimatka na meditace
- spacák či přikrývka na meditace vleže
- vodu, jídlo
 
příp. vybraný osobní „předmět síly" - např. kámen pro energetickou práci, hůl (lze zakoupit na místě), deník pro osobní zápisky apod.
 
KDY: sobota 21.1.2023
 
KDE: Kozárovice č.p. 20, Zalužany, okres Příbram
POZOR – Ověřte, že opravdu zadáváte ČÍSLO POPISNÉ 20, nikoli 020 !
 
Meditacemi provází Kryštof Koucký, asistenti.
 
Vstup: 1700 Kč
 
PŘIHLÁŠKY
Dita Koucká
chram.obrody.objednavky@gmail.com