TRANSFORMACE STÍNU

Praktický meditační seminář pro identifikaci nevědomých informačních vzorců,

jejich uchopení a transformaci.

28. - 30. 10. 2022 - Centrum sklenářka


Seminář vás provede meditačními technikami konfrontace, rozlišení a transformací stínu.

Technologie znalosti práce s energetickými centry, spojená s intimní psychologickou sebereflexí

může nastavit a hlavně udržet a rozvinout nový záměr.

Strážce prahu však udělá vždy vše, aby člověka od sebepoznání a žití svého božského jádra odradil.

 

V konci měsíce října nastává pro mnohé z nás období sebereflexe. Dušičkový podzim, astrologické znamení štíra, stále kratší den – nejen to vytváří jedinečnou konstelaci období silného osobního růstu. Pobyt na Zemi přináší vcelku přímé „zrcadlení“ našeho nitra v náš život, je mnohdy „okořeněné“ tzv. „strážcem prahu“. Síly dolních světů tak tvrdě prověřují náš charakter a často dokážou vytáhnout energii strachu, bolesti či utrpení i ze zpočátku zdánlivě nevinných příčin.
 
Byť je to o připravenosti a o struktuře záměrů a motivací každého z nás, leckdy pouhý rozum přiměje nás zabývat se sebereflexí a to dokonce jen z důvodů čistě pragmatických – tedy abychom již netrpěli. Ba naopak dokázali žít a kvést i v oblastech dosud potlačených a zprvu bolestivých „na pohmat“.
 
Je praxí již notně osvědčeno, že z hlediska opravdu fungující proměny, je vše dáno nejen primární motivací už dál netrpět, ale i proč atd…. Umění zaostřit pozornost na něco sídlící dosud v nevědomí je pak jakousi stěžejní disciplínou celého osobního rozvoje, klíčovou pro samu SCHOPNOST změny. Tedy chtít to.
 
Mohou být i jiné cesty než cesta konfrontace stínu v reálném životě ať jako nemoc, chudobu, zlého člověka, problém v práci či ve vztahu apod. Je tu odvěká možnost vyvíjet se dobrovolně – možná to je ona svobodná vůle – jediné opravdu svobodné rozhodnutí, které je možno učinit naprosto kdykoli a které měnící naprosto VŠE, hlavně dlouhodobě. S vnitřním odhodláním se změnit i v oblastech evidentně pro mě samého nepohodlných, ochotou a odvahou to činit skrze praktickou sebereflexi a následnou sebe-realizaci (tedy faktickou změnu chování) dosahuji později reálných výsledků. Jelikož vůle člověka je právě motivována i nevědomými negativními vzorci (vliv centra břicha a pánve na solar – vůle a osobnost pak podléhá neg. karmickým a rodovým vzorcům), tak málo z nás užívá tuto metodu „stopaře“ - jít tedy apriori stínu napřed. To je vlastnost, kterou bychom popsali jako plně vyvinutý aspekt válečníka / válečnice (amazonky apod.). Zároveň však platí paradox, že ona vlastnost je třeba k samému jejímu dosažení!
 
Seminář proto provede meditačními technikami konfrontace, rozlišení a transformace stínu. Technologie znalosti práce s energetickými centry, spojená s intimní psychologickou sebereflexí může nastavit a hlavně udržet a rozvinout nový záměr. Strážce prahu však udělá vždy vše, aby člověka od sebepoznání a žití svého božského jádra odradil.
 
Energetická cvičení na hruď spolu s ochotou cítit, nám pomohou se natolik neidentifikovat s egem a zprvu alespoň chvilkově zažít vnitřní řešení libovolné situace. Vytrváme-li v seberealizaci, plody přijdou. Skrze dny, měsíce, roky, ale i desítky let. Celou tu dobu se nám obzory psyché rozšiřují a my zjišťujeme, že toho víme nejen málo, ale vlastně míň a míň. To pomáhá odložit osobní důležitost stranou, což je zřejmě stěžejní pro hlubší rozvinutí léčivých, senzitivních a dalších schopností. Uvědomit si, že poznáme božství skrze to ho žít. Dál a dál, každou sekundu znovu jako poprvé a pokaždé jinak, abychom neustále nalézali nové a lepší možnosti zmnožení lásky, radosti, štěstí a slasti. To však vyžaduje zprvu přiznání si své reálné pozice a inventury skutečných záměrů a motivací.
 
Každé semeno zprvu klíčí v temnotě, právě tím zajistí svou stabilitu, kmen nesoucí tisíce plodů – plodů Života.
 
V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj, převážně s "tvůrčím slovem" skrze různá energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci silových zón.
 
Pro zvýšení účinnosti si připravte JEDNU vlastnost, (a její reflexi v životě), rys apod., kterou by jste chtěli opravdu dlouhodobě změnit.


PROGRAM SEMINÁŘE:

PÁTEK:
19h – 21h – Úvodní slovo
 
SOBOTA:
9h - 12h – Hluboká aktivace centra hrudi - slovo a meditace
14h - 16h - Aktivace a příprava center břicha a solaru - slovo a meditace
17h - 19h - Nalezení stínu a základ transformace - slovo a meditace
 
NEDĚLE:
9h – 12h – Základ seberealizace - slovo a meditace
- Meditacemi provází Kryštof Koucký, asistenti.
 
KURZOVNÉ: 3000 Kč
 
Ubytování a strava se platí zvlášť!!!
 
S SEBOU:
- dobrá karimatka na meditace
- spacák či přikrývka na meditace vleže
 
KDY:
od: Pátek 28. 10. 2022 od 19h
do: Neděle 30. 10. do 12h
 
 
OBJEDNÁNÍ: Dita Koucká
chram.obrody.objednavky@gmail.com