Výcvik jemných smyslů a senzitivity


Seminář se zaměřením převážně na rozvoj jemných smyslů - tedy energetických center hrudi, pánve a lebky a jejich propojení páteří.

Od počátku věků jsme jako lidé disponovali schopnostmi vnímání jemných energetických polí. Nyní je vhodná doba si tyto přirozené nástroje opětovně osvojit. Seminář je proto zaměřen na očistu a aktivaci příslušných center v hrudi, hlavě a pánvi, a jejich vzájemnému propojení.
 
V dobách dřívějších to bylo běžné a i dnes se rodí jedinci s vrozenou schopností registrovat pole jemných energií, sdílet myšlenky, vidět na dálku apod. Dokonce i všechna zvířata disponují senzitivitou v některých z jemných informačních hladin. Současná evoluční etapa je pro lidstvo nesmírně stěžejní - jsme na prahu návratu hlubších úrovní vnímání, které nám umožní zcela jinou orientaci ve světě, v našich životech, ve všem.
Rozvoj těchto schopností může být "během na dlouhou trať", vždyť už jen detoxikovat nervový systém, odkalcifikovat epifýzu a změnit biochemii mozku může být o letech tréningu a praxe, aby pak registrování jemných polí bylo tak samozřejmé jako běžný zrak. Nicméně máme možnosti začít celkem efektivně a rychle rozvíjet tzv. vnitřní zrak, hmat, sluch - prostě citlivost. Ze zkušeností vyplývá, že každý z nás má specifické individuální předpoklady pro určitý typ jemné citlivosti. Tento seminář tak pomůže jeho posílení a aktivaci těch ostatních.
 
Akce je vhodná pro úplné "začátečníky" i pro "pokročilé", neboť svou koncepcí rozvíjí vše podstatné nehledě na "výchozí" pozici praktikujícího.
 
Projdeme si specifické techniky pro aktivaci a rozvoj senzorických center, vyzkoušíme si i vzájemné propojování jednotlivých "hladin vnímání" mezi sebou (což posiluje všechna naráz a umožňuje rychlejší vývoj v těch nejslabších). Vyzkoušíme si rozlišení, uchopení a propojování jednotlivých "pocitů, tušení a představ", jejich separaci od zkreslujících vlivů, posílíme představivost a prostou energetickou citlivost, intuici i logiku. Cvičení jsou vhodná pro všechny, kdy cítí vnitřní odhodlání nechat padnout stávající domněnky a stanout tváří v tvář světu jemných energií a bytostí, však s nohama pevně zakořeněnýma, silnou a stabilní osobností a ustáleným "běžným" životem zde na Zemi.
 
Tematická teoretická průprava před každou meditací a samotné meditace jsou nahrávány. Součástí kurzu je i následné obdržení těchto nahrávek.
 
V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj, převážně s "tvůrčím slovem" skrze různá energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci silových zón.
 
PROGRAM SEMINÁŘE:
11h - 13h – Aktivace hrudi a lebky, příprava páteře, nabíjení se energií - slovo a meditace
13h - 15h - Aktivace pánve a lebky, propojení - slovo a meditace
15h - 17h - Aktivace center lebky, kalibrace smyslů - slovo a meditace
17h – 17:30 - Konec
 
- Meditacemi provází Kryštof Koucký, asistenti.
- Vstup 1500 Kč
 
S sebou:
- ochrana před hmyzem !!!
(př. síťovina na obličej, vzdušné ale neprostupné oblečení apod.)
- jídlo a pití
- ochrana před slunečním zářením
- dobrá karimatka na meditace
- spacák či přikrývka na meditace vleže
- dostatečné oblečení v případě ochlazení
- dostatečná lahev na vodu, svačiny
- celkově výbava na ven..
příp. vybraný osobní kámen pro energetickou práci, deník pro osobní zápisky apod.
 
Registrace:
Krystof.Dita@centrum-runa.cz
chram.obrody.objednavky@gmail.com