Lidské tělo - Znojmo 27. 6. 2022 - 3. 7. 2022


Intenzivní týdenní seminář zaměřený na celistvé poznání lidského těla a energetiky. Jedná se o kurz praktických meditačních postupů vhodných k sebeléčení, sebepoznání a aplikaci toho v životě.

Principy Ducha se manifestují skrze systémy jemných center a polí, včetně živlových toků, do jednotlivých tělesných systémů, jejich souvztažností a fungují jako jeden propojený celek, kdy každá jeho jednotlivost zrcadlí Jednotu svým specifickým způsobem. Tělo jako nástroj Vědomí skrývá hlubokou symboliku Univerza. Tento týdenní seminář je zaměřen na rozvinutí schopnosti ji poznávat a skrze její mentální uchopení, prožití, vizualizaci a rozeznění oživit tkáň. Prostřednictvím synchronicity Sfér ukotvíme Ducha v těle, aby Duše rozkvétala.

Na začátku týdne se opět věnujeme základní očistě, aktivaci a prosycení energií Života. Zpřetrháme strnulé vazby narušující přirozenost zdravého těla a života plného štěstí a vytvoříme nové v souladu s nitrem Bytí. Vyčistíme a narovnáme základní osu - páteř, zrcadlící propojení Sfér, abychom vytvořili čistý a silný tok, kterým prostoupí duchovní předlohy do reálného života. Projdeme detailně všechny tělesné systémy, zkusíme zachytit jejich mentální souvislosti, prožít v nich božskou lásku a vyživit každou buňku těla.

Akce je vhodná pro úplné "začátečníky" i pro "pokročilé", neboť svou koncepcí rozvíjí vše podstatné nehledě na "výchozí" pozici praktikujícího.

Průběh jednotlivých cvičení má logickou a zkušenostní návaznost a energetický efekt je násobný s každou další meditací. Skrze osvědčené techniky procházíme vědomým rozpoznáváním božských Ctností Ducha, jejich prožití v Duši a vedení tohoto "prožitku" (soustavy živlových toků) do příslušných oblastí těla a života. Jde o synchronizaci Duše s tělem skrze živly, kdy propojíme hlubokou psychickou a energetickou práci. Zdokonalíme se v jednotě citu, vůle a vášně.

Vše vychází z nás, proto proměna čehokoli v těle i životě se musí nejprve odehrát "uvnitř", v příčinné úrovni naší bytosti. Celková a hluboká transformace funkční tvorby našeho života zahrnuje mnohdy náročnou proměnu hlubokých vnitřních, příčinných koncepcí a psychoenergetických matric (podvědomého přístupu). Seminář slouží jako jakýsi seznam návodů a metod, jak účinně optimalizovat libovolnou oblast našeho vědomí (těla, života, vztahů, situací atd.) pomocí psychosugestivních metod, zdokonalovaných po tisíce let v různých tradicích i moderní vědě. Pak je vše na nás, je to jen otázkou otázka času a "nasazení" - Vašeho rozhodnutí a setrvání ve "výcviku". Tento transformující týden plný praktického Poznání nechť je inspirací pro nabytí mnoha svobod.

Na otázky jaké jsou Božské zákony v těle člověka, jak se chovat aby naše tělo bylo co nejvíce v souladu s Božskými zákony, odpovídal Kryštof Koucký dne 19. 6. 2019 jako host portálu osobního rozvoje Příznaky transformace. Zhlédnutím videa získáte poznatky, informace, které budou detailně probírány na semináři.

Krátká upoutávka na Facebooku Dita a Kryštof Koucký.

PROGRAM SEMINÁŘE

1- Očista pole vědomí, impregnace vody těla
2- Aktivace centra v hrudi, impregnace těla a dýchacího systému

3- Aktivace centra v temenu a břiše, impregnace těla
4- Aktivace centra v pánvi, impregnace oběhového systému, netělesná Tantra

5- Aktivace center krku a solaru, impregnace svalového systému
6- Aktivace center v lebce, impregnace těla, impregnace nervového systému

7- Psychoenergetická impregnace vylučovacího a trávícího systému těla
9- Psychoenergetická impregnace lymf. a im. systému těla (brzlík, placenta, střevo)

10- Psychoenergetická impregnace svalového a kosterního systému těla
11- Psychoenergetická impregnace endokrinního systému těla

12- volná meditace dle dohody


Kdy: 27. 6. 2022 až 3. 7. 2022

Kde: Znojmo - YOGALIBRA - https://yogalibra.cz/

YogaLibra

Ubytování: Každý účastník této akce si zajišťuje ubytování sám.

Něco s sebou:
- karimatka, ev. spacák, deka apod.
- amulety, kameny, deník apod.
- 2-4 kg soli do koupele (je možnost koupi)

Kapacita je 22 účastníků.
Meditacemi provází Kryštof Koucký a asistenti.

Autorský honorář = 5500Kč

Objednání:

Dita Koucká Krystof.Dita@centrum-runa.cz