Dita Koucká

Krystof.Dita@centrum-runa.cz

Tam kde slova nestačí,  videa napoví ...

Taneční cvičení pro ženy

Taneční cvičení pro ženy II

Elements

Setkání - taneční videoklip

V Jednom Dechu

Ženy Zemi

Já z pohledu astrologa ...

Sluneční Váha – v tomto znamení je i Merkur a Pluto – je tedy zřejmé že Dita se narodila pro to, aby co nejvíce poznala a prozkoumala to, co nabízí mezilidské a partnerské vztahy a aby také v této oblasti působila. Generace jež je narozena s Plutem ve Vahách má „úkol“ transformovat partnerské vztahy- přeměnit je, ale zároveň je uchovat – nastavit jiný partnerský„level“ než předchozí generace. Důležité je taktéž hledání a budování rovnováhy a harmonie a také vnímání „krásy“ - umění a tvořivost.

Slunce spolu s Merkurem a Plutem je v oblasti 11.domu – jeden z hlavních úkolů Dity je léčit a transformovat nejen vlastní život ,ale i životy druhých lidí a tím i transformovat fungování společnosti jako takové. V oblasti profese a kariéry – v oblasti 10.domu se nachází Mars a Venuše v zemském a analytickém znamení Panny : symbolicky muž -Mars a žena – Venuše se zde spojují a poukazují na to, že vše, co je spojeno se vztahy mezi mužem a ženou se stává Ditinou profesí a je středem jejího zájmu .

Mars spolu s Venuší v zemském znamení Panny přináší Ditě porozumění pro přírodu a pro její energii. Konjunkce Venuše a Marse se nachází v kvadratuře S Uranem a Chironem – je tu silný vnitřní tlak jež Ditu „ponouká“ k osvobozování a léčení celé oblasti vztahů.

Chiron v 7.domě taktéž přináší téma léčení vztahů . Dita jakožto moudrá žena ví, že léčení vztahů začíná od léčení vztahu k sobě samé – to je poselství jež přináší Chiron v 7.domě.

Konjunkce Venuše a Marse v 10.domě také naznačují umělecký a pohybový talent. Venuše a Mars v Panně přinášejí talent pro práci s tělem – tanec , vyjádření emocí skrze pohyb atd. Luna se nachází „doma“ ve znamení jemuž vládne – v Raku.

Ditiny city, emoce a pocity jsou velmi hluboké a vyživující, instinkty a intuice silné a zdravé. Luna v oblasti 8.domu se snadno napojuje na osobní nevědomí a také na astrální oblast. Intuice je zde velice silná, otevírá se také téma „života po smrti“ aneb téma „Štířa“ - co se s naší „duší“ děje po odložení fyzického těla a taktéž téma sexuality. Ascendent ve Štíru naznačuje že Dita ráda proniká do podstaty problému a jde vždy pod povrch věcí a událostí. Saturn poblíž Ascendentu ji dává houževnatost, vytrvalost a přísnost k sobě samé. Na Ascendentu je Selené ve Štíru -Dita má dar vnímání tvz.”negativního a temného” beze strachu či fobií – lidově řečeno zlo ji neleká a dovede se mu postavit čelem, protože ví, že zlo vzniká ze strachu. Získává sílu extrémními situacemi, má silnou intuici, proniká pod povrch, má silnou vůli a schopnost hluboké transformace- což je vskutku “šamanským potenciálem .

Osa lunární uzlů jde ze Štíra do Býka, ze 12. domu do 6. domu. V minulých inkarnacích se Dita zřejmě věnovala hluboké vnitřní transformaci, práci s energií - a nyní vše co poznala má zužitkovat v každodenním životě. V 1.domě je ještě Uran v ohnivém znamení Střelci – ten Ditě přináší originalitu a autentičnost.