Kryštof Koucký

Krystof.Dita@centrum-runa.cz

Sluneční Beran – Slunce se nachází v konjunkci s Venuší a Merkurem – ohnivé, spontánní, přímé, intuitivní, odvážné a ryze „mužské“ znamení Berana se spojuje s Venuší – ženským principem. Kryštof dosahuje celistvosti tím, že se spojuje s vlastní vnitřní ženskou stránkou osobnosti – tím je jeho silná mužská energie obohacena a zjemněna. „Co na srdci to na jazyku“ by mohlo být mottem Merkura v Beranu :), proto si můžeme být jisti tím, že to co Kryštof říká si také skutečně myslí.

Stellium v Beranu se nachází v oblasti 4.domu což je oblast rodiny a kořenů – Kryštof instinktivně chápe že návrat ke kořenům – k poselství předků, může lidem pomoci nalézt pevný bod v jejich životě. Stellium planet v Beranu ve 4.domě přináší také instinktivní porozumění historii a také schopnost se na „minulost“ intuitivně napojit. Toto Stellium se nachází v harmonickém trigonu s Uranem ve Střelci v 1.domě – svoboda a originalita je je alfou a omegou Kryštofova života.

Vládcem Berana je Mars – Kryštofův Mars se nachází v zemském, pohodovém, klidném, smyslném a tvrdohlavém znamení Býka a nachází se na hrotu 6.domu. Kryštofova energie proudí do oblasti práce a každodenního života – heslem by zde mohlo být „jaký si to uděláš takový to máš“ :) - je tu vnitřní potřeba být co nejvíce samostatný a také potřeba si vše zařídit sám.

Mars v Býku má silný instinkt a porozumění pro přírodu, její energii a cykly. Luna se nachází v zemském a analytickém znamení Panny v 9.domě: hledání životní filosofie a víry přináší vnitřní klid. To, že tato filosofie bude originální a svobodná naznačuje Uran ve Střelci v 1.domě a také Ascendent ve Střelci, jež miluje poznávání všeho nového.

Chiron v Blížencích v 7.domě přináší téma léčení a harmonizování partnerských vztahů. Pluto v 11.domě spolu s Jupiterem ve Vodnáři (jež je v oblasti 2.domu) poukazuje na to, že jednou z důležitých cílů Kryštofova života je pracovat s druhými lidmi a umožnit jim transformaci a nalezení hlubšího smyslu vlastního života. Selena ve Vahách v 11.domě naznačuje že ačkoli je Kryštof svým založením introvertní osobnosti (Stellium planet ve 4.domě) má dar pracovat s druhými lidmi. Toto poznání si nese i z tzv. „minulých inkarnací“ jichž bylo zřejmě mnoho a v mnohých z nich zřejmě Kryštof působil jako autorita jež druhé vedla a učila, taktéž mohl pracovat s energií , pronikat do hlubin lidské duše i Vesmíru jako takového ,a v mnohých životech zřejmě procházel hlubokou transformací což naznačuje Saturn a Dračí ohon ve Štíru ve 12.domě. Tato konstelace naznačuje že Kryštof nezavírá oči před tím, co je „temné“, neobává se toho a učí druhé jak temnotu přijmout a „přetavit“ ji ve světlo – což dělají mnozí šamani.

Nyní Kryštof může spojit své síly a schopnosti se svou ženou Ditou a učit tak pracovat další páry ženy a mužů, kteří touží po hlubším poznání sebe sama a života vůbec.....