ENERGETICKÉ ZÁŘIČE, MENHIRY A KAMENNÉ KRUHY

Majestátně zářící krajinou, spojují nás s tisíciletími času,

vlévají Život všude kolem, do našich těl, do našich přání,

mocně pomáhají všemu a všem.

Jsou to zářící majáky světelné sítě Bytí.

Odpradávna lidé vztyčovali kameny napříč územím, naše země je toho dokladem. Dodnes je dochováno několik původních menhirů s prokazatelným stářím tisíců let. K nim je mnohdy dochována řada místních legend a lidových pověstí. Často jsou i zmínky po jejich vyvrácení (např. Kounov) či dřívější přítomnosti kruhu kolem centrálního kamene (např. u Klobuk). Ukazuje se, že dříve byla krajina protkaná kromlechy, řadami, spirálami apod. z křemičitých nerostů. Že-by naši předci přece jenom věděli co dělali?

Je-li menhir správného tvaru – tj. dost vysoký a ideálně špičatý, vytvoří se nad kamenem pro citlivější jedince vizuálně patrný světelný sloupec. Světlo se akumuluje na jeho hrotu jako velké množství
„univerzální" energie, kterou menhir vstřebává a nabývá tak intenzitou jeho energetické pole a dále pak tuto sílu vyzařuje do dalekého okolí.

Vystavíme-li kolem středového kamene další kameny (s vhodným uspořádáním), pak ono energetické pole je rozšířeno do jakési klenby nad celý kruh a energie v blízkém prostoru je mnohem silnější, využívá obrovskou kapacitu v prostoru se násobící křemíkové krystalické mřížky.

Pole celého kruhu je pak jakousi „změněnou realitou", kde jsou běžné fyzikální a psychologické zákonitosti jakoby změkčeny či rozvolněny a člověk tak dosahuje rychlejší transformace či manifestace požadovaného výsledku. Pole energie je inteligentní, respektuje vůli tvůrce, resp. majitele kruhu, pokud je v souladu s harmonií Celku a to nehledě na vzdálenost. Nejlépe je však působit přímo v kruhu.

Např. požádá-li majitel o „ochranu", z velkou pravděpodobností se brzy odhalí veškeré činy, myšlenky či plány lidí, kteří to třeba nemysleli úplně pozitivně vůči tvůrci apod. Dá se říci, že jakýkoli pozitivní děj je
posílen (prožitek lásky, síla přání apod.) a negativní rozpouštěna (útlum bolesti, stresu, nalezení řešení komplikované situace apod.). Je to tedy jako jakýsi v přítomnosti s vědomím komunikující kvantový superpočítač, který vypočítá vše od vědomí po hmotu.

JSOU TO ZÁŘÍCÍ MAJÁKY SVĚTELNÉ SÍTĚ BYTÍ.

Menhir (z bretonštiny men – kámen a hir – dlouhý) je kamenný blok svisle zasazený do země.

Kámen kolem sebe vytváří ochranné pole ve tvaru kruhu. Pokud jsou po obvodu tohoto kruhu seřazeny další kameny, předává menhir energii těmto kamenům, které jsou pak rovněž energeticky spojeny. Vzniká tak a od kruhu se šíří ochranné energetické pole schopné tlumit negativní zóny, včetně dnes již i oficiálními vědci uznávaných zón geopatogenních.


Megalitům se přisuzuje energetická role. POMOCÍ KAMENŮ JE MOŽNÉ ZÍSKÁVAT ENERGII POTŘEBNOU K POSÍLENÍ A OCHRANĚ LIDÍ, ROSTLIN A ZVÍŘAT. Jinde naopak mohly menhiry plnit úlohu ochrannou, jako jakési zátky uzavírat energii negativní a bránit jí ve škodlivém vlivu na vše živé.


V samotné bretonštině se pak pro menhir používá slovo peulvan. Je možné, že české slovo balvan a bretonské peulvan mají společný původ.

Vnímání všech živých bytostí, tedy i člověka, umožňuje vzájemnou interakci. Schopnost „číst informace" ve svém univerzálním významu – tj. hmotné smysly, empatie, analýza, zření apod., lze rozvíjeti jako disciplíny jakékoli jiné. Tak, jako např. očním cviky pomáhají zraku, můžeme soustavným výcvikem osvědčených technik dosáhnout rozvoje přímého vnímání jiných hladin informačního pole. Jak pro Bóje, tak i pro jiné kmeny těchto krajů často představovala spolupráce s planetou a celým Bytím nejdůležitější aspekt života. Neváhali tak s přemisťováním i více-tunových kamenů na (desítky, sta..) kilometry daleko. I dnes vnitřní oko člověka dokáže vnímat jakousi síť ohnisek energie, pohyb té energie krajinou a vliv různých struktur v prostoru na tu sílu. Je tedy již nejméně tisíciletí vypozorováno, že umístěním dostatečně vysokého, ideálně špičatého, křemičitého nerostu v krajině, dosáhneme masivního nárůstu koncentrace univerzální božské energie a informace. Tato energie zřejmě chová vlastnosti kvantové povahy, neboť reaguje na náš záměr. Tak, jako u štěrbinového experimentu pozorovatel určil manifestaci částice, tok jemných částic menhirového kruhu reaguje na naše záměry a přání. Je-li pro nás důležitá např. otázka zdraví, je pravděpodobné, že energie z kruhu si sama najde cestu do vás kam je přesně třeba.

Dodnes lze i na našem území nalézat torza kdysi rozsáhlých krajinných megalitických areálů. Můžeme tak studovat chování informačních matric kamenů, jejich interakce v krajině přímo sledovat a dosažené zkušenosti využít dnes. Keltové dokázali do „křemíkového vlnového obvodu" připojit taktéž různé „trůny" či „lože" vytesané z daného nerostu, nabíjeli vodu ve vyhloubených jamkách, řadami energii vyváděli do spirál, násobnými řadami rovnoběžnými s tokem vody využili tok částic při březích řek apod. Tato „vlnová fyzika", či jak nově rozlišenou disciplínu nazvat (?), byla po celá tisíciletí přirozenou technologií všech pyramidových a megalitických civilizací. Můžeme nyní navázat dávno ztracenou, však nyní nalezenou, nit evoluce a realizovat opět tuto technologii v rámci individuálních možností.

Stavba byť i jediného vysokého menhiru, natož pak celého kruhu, ovlivní silně všechny vrstvy „informačního pole". Přitáhne na daný prostor obrovské množství „částic univerzální / božské energie"- kameny tu energii koncentrují do sebe a následně silně vyzařují. Zahustí tak jakousi „přítomnost Ducha", což se většinou projeví jako zlepšení libovolných oblastí života.

Vždy volíme přesné parametry umístění, natočení, vzájemné orientace apod. pro každý kámen a celé dílo zvlášť. Vždy platí nutnost jednoho stejného křemičitého nerostu pro všechny části díla. Můžeme jej naladit na jednu zvolenou krajinnou zónu (např. Blaník, Pálava, Hostýn apod.) tím, že pod hlavní středový menhir umístíme kámen z této zóny. Takový kámen je třeba mít při realizaci již připravený. Základní kruh lze dále rozšiřovat různými nadstavbami, vhodnými k určitým specifickým záměrům (např. pěstování). Je to, jako bychom najednou měli k dispozici silný stroj na posílení záměru a nacházení těch nejskvělejších, vpravdě božských řešení a synchronicit.

Na našem pozemku jsme již takový menhirový kruh realizovali, dále se postavil menhirový kruh na Moravě a také na Slovensku…

Nyní stavbu menhirových kruhů nabízíme jako službu. Bližší informace zatím na emailu Krystof.Dita@centrum-runa.cz

Menhir - Centrum RUNA

Květen 2022 - Ústecký kraj, výška středového kamene 326 cm (nad zemí 244 cm), průměr kruhu 12,75 m.

Další obrázky a videa v galerii.

Menhir - příklad 2.

Krátký text - místo, záměr, doba realizace, TTD, ...

Další obrázky a videa v galerii.

Menhir - příklad 3.

Krátký text - místo, záměr, doba realizace, TTD, ...

Další obrázky a videa v galerii.