Jsme volné sdružení svobodně spolupracujících nezávislých individuí a rodin. Pojí nás záměr intenzivního a celistvého výcviku našeho vědomí a jeho uplatňování v každodenním životě. Žité a funkční techniky seberozvoje předáváme dále ke studiu zájemcům formou našich služeb a výrobků.

Našimi členy jsou plně nezávislé a samostatné osoby, pro které je celistvý vývoj, ono posvátné spojení Ducha, Duše a těla to nejdůležitější. Rovněž každý rozvíjí řadu řemesel a umění, reflektujících náš primární záměr – naplnit a pomoci naplňovat skrytý potenciál nejen svůj, ale i jak pomoci bližnímu, aby toho dosáhnul také (semináře, konzultace, působení), jakožto i přímé uplatnění ve hmotě (např. menhirový kruh, harmonický domek, kouzelná hůlka apod.).

Služby a výrobky jsou tedy formou, kterou nabízíme veřejnosti jako námi prověřené a skutečně žité efektivní možnosti urychlení, posílení či nalezení toho co
hledáte i na vaší cestě.

Nejsme komunita, spíše sousedé se společnými zájmy a prostory.

Sdružuje nás individuální a kolektivní žití:

„TO, CO JE NAHOŘE, JE TO, CO JE DOLE. A TO, CO JE DOLE, JE TO, CO JE NAHOŘE."


VÝZVA:


Jako lidstvo apelujeme na věk společné spolupráce. Vnímáme, že paralelou k posunu do věku
informačního a nástupu kvantových aplikací, je i potřeba vědeckého zmapování dosud skrytých možností
vědomí, jakožto i obměna „hardware" - technologií. Atomový reaktor či raketa je stále jen pokročilý
papiňák – rádi navážeme spolupráci s osvícenými vědci či badateli na důkazních technologiích jemných
polí či přímých aplikací.


Věnujeme se intenzivně výzkumu „fyziky" krajiny, megalitických struktur a pyramid na našem území.
Apelujeme nejprve na matematický popis jemné reality a jeho verifikaci konfrontací při aplikaci.

Oslovila by vás možnost spolupráce? Napište, jakou formou navrhujete.