Tento seminář je inspirovaný technikami známými

ze „škol egyptských mystérií" Hora a Isis.

 

Rovnovážně s jejich pomocí rozvinete hlavně

soulad a dynamiku vaší osy života,

tj. převážně energetických center hrudi, pánve a lebky v podrobnostech

a hlavně v jejich vzájemném „vířícím proudu Jednoty".

Během praktických cvičení projdete mmj. specifické metody práce

s velmi konkrétními částmi mozku a těla – jejich lokalizací

a pomocí jakých technik a jak s nimi pracovat.

V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme:

hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům,

sugescím, prociťování, Slovu.

 

Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj, převážně s

"tvůrčím slovem" skrze různá energetická centra

v interakci se světelnými bytostmi a Strážci silových zón.

 

Práce s energetickými centry je spojená

s intimní psychologickou sebereflexí.

CO KURZ OBSAHUJE???

*Každé slovo a meditace jsou nahrané zvlášť,

jednotlivé meditace jdou posloupně za sebou a vzájemně na sebe navazují.

Doporučujeme dodržet jejich pořadí.

Silová zóna Hostýnu pomáhá s tím nejdůležitějším - s rozvojem centra v hrudi a tedy s umožněním jakékoli změny v našich životech. Spojí vás také intimně s nádhernou bytostí světla a lásky známou na Zemi jako Marie Magdalská, patronka této zóny.

"Již řadu let jsou pro mne tyto techniky tím nejefektivnějším nástrojem sebepoznání a reálné svobodné tvorby života. Navazuji tak na pradávné studium těchto univerzálních a všepojímajících postupů."