Milé Ženy, vítám vás u druhého tanečního cvičení - " MOŘE",

které jsem pro vás natočila na Kanárských ostrovech.

Stejně jako předešlé první taneční cvičení, je i toto zaměřené především

na probuzení pánve a její energetiky a také prohloubení vztahu pánve se Zemí, Srdcem i s Vesmírem.

Jako ženy máme obrovskou sílu sídlící,

kromě jiného, v naší pánvi i břichu.

Proto je velmi důležité ROZVÍŘENÍ A DYNAMIZOVÁNÍ

těchto dvou center SPOJOVAT se SRDCEM i TEMENEM!

Tím se regulují případné negativní dopady,

které by mohly nastat v případě samoúčelného

používání těchto dvou energetických center.

TANEČNÍ CVIČENÍ VÁM PŘINÁŠÍ:

Toto taneční cvičení pomáhá

formovat postavu

a zkrátka se cítit

lépe a lépe ve vlastním těle,

což jako ženy jistě oceníme.

MALÁ OCHUTNÁVKA

PRO VÁS

Choreografie i celé taneční cvičení

je koncipováno tak,

aby při něm docházelo k ENERGETICKÉ "PRÁCI".

Po ukotvení se v jednotlivých pohybech

můžete studovat i vaše vlastní prožitky

a využít toto cvičení k rozpouštění emočních,

mentálních i fyzických bloků, vzorců i kódů.

Navíc toto video, oproti předchozímu, obsahuje i tři hravé choreografie,

na které, když si vaše tělo i mysl postupně zvykne,

mohou do vašeho života přinést více radosti, vitality, pohyblivosti

a intenzivnějšího uvědomění si svého ženství.

Pro mě samotnou jsou podobná cvičení téměř každodenní realitou.
 
Skrze tyto pohyby se mohu dostat do hlubšího spojení se svým jádrem, se Zemí a jejími bytostmi i s bytostmi vyšších sfér.
 

V takovýchto cvičeních zkrátka můžete nalézat stále nové a nové prožitky, uvědomění a poznatky. Tato Cesta nemá konce...

S láskou

Dita