SLOVO "RUNA" V JAZYCE KEČUA ZNAMENÁ

"SILNÁ, TVŮRČÍ BYTTOST, DUŠE apod".

VYSTIHUJE MIMO JINÉ SCHOPNOST ČLOVĚKA

NAPLNIT SVŮJ SKRYTÝ POTENCIÁL.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

PODZIMNÍ ROVNODENNOST

čtvrtek 22.9. 2022 (11-17,30)

Menhirový kruh u Nečemic - ŽATECKO (Ústecký kraj)

Jednodenní seminář pro harmonizaci, zlepšení a ochranu vnitřní a společenské situace.

 

Program tohoto semináře je uzpůsoben pro speciální rovnodennostní postup. Nalezení , uskutečnění a ochrana smyslu našich individuálních životů i společnosti je v našich rukou – ve stabilní pozici jejich manifestace. Ať jsme teprve ve fázi hledání svého štěstí, či již v jeho rozhojňování, rovnodennostními cvičeními tomu mocně napomáháme.

***Podrobnosti najdete přímo v popisu semináře ZDE. Celkový přehled o pořádaných veřejných akcích, jež se můžete zúčastnit, najdete na záložce AKCE. Podívejte se také na SLUŽBY Spolku RUNA nabízené prostřednictvím našich členů***.

Založení centra "RUNA" předcházelo mnoho let příprav a nutných změn v životě mém i mých blízkých. Od věku dospívání mne přitahoval koncept jakési univerzální vědy, (známé také jako Komenského "Pansofia") přístupu a poznání, které by dovedlo alespoň konceptuálně obsáhnout vše nehledě na různorodost a spektrum obsahu.

Bádáním v mnoha přístupech tradičních i moderních vědeckých, došel jsem objevu, že něco takového tu bylo vždy, pod různými jmény a zahaleno do roztodivných tradic. Počal jsem tyto vědy studovat nejprve znalostně a později i prakticky. Roky jsem věnoval rozvíjení nejrůznějších teorií a jejich konfrontací s "praxí" - tedy Životem samým. Experimentoval jsem na sobě samém a konfrontoval hlavní předpoklad "Pansofie" - tedy že skrze změnu "vnitřní" dosáhneme reflexe ve světě "vnějším". Že ve skutečnosti tvoříme svět skrze nejintimnější vztah k sobě samému ve všech aspektech a podobách. A nastavením svého vědomí že tedy lze události svého života libovolně modelovat, že opravdu jde změnit tzv. osud. Později s vrůstajícím věkem, svobodou a zodpovědností jsem postupně poznal techniky vědomí, které to skutečně umožňují. Dal jsem dohromady "spodní" aspekty svého života (zdraví, vztah milostný, vztahy společenské, peníze, práce, bydliště apod., Synchronicita Bytí se znásobila a byl umožněn jakýsi "posun" do více vnější manifestace.

Spolu se svou ženou Ditou (a naší dcerou) a s pomocí blízkých přátel jsme tak založili centrum "RUNA" jako místo "energeticko-informačního výcviku". Rádi bychom ověřenou schopnost univerzální pomoci a rozvoje předali i dalším lidem, ochotným tento náročný výcvik absolvovat - a započít tím poznání nikdy nekončících a stále se rozšiřujících možností a svobodu jejich žití.

Jsme spolek svobodných podnikatelů, umělců, řemeslníků a vědců se společným zájmem výzkumu, vývoje a aplikace možností vědomí.

Kryštof Koucký

NAJDETE NÁS NA YOUTUBE