Služby jednotlivých členů spolku, které si můžete objednat.

KRYŠTOF KOUCKÝ

ONLINE konzultace po Skypu.

Sestává ze tří hlavních částí - "diagnostika", rozhovor a doporučení.

Konzultace je volná, nezávazná, v uvolněném duchu a vřelém srdci.

Diagnostika: Dělá se skrze fotografii, kterou zašlete předem, ideálně při objednání. Foto by mělo být co nejaktuálnější, neměla by tam být jakákoli jiná osoba nebo zvíře a nemusí Vám být vidět do obličeje - stačí i nekvalitní černobílá šmouha - jde jen o "informační adresu". Přes onu fotku se na Vás naladím cca hodinu před konzultací a mentálně projdu stav Vašeho informačního pole. Žádná data o Vás a ani onu fotografii nikde a nijak nearchivuji.

Rozhovor: Nezávazný rozhovor, kdy procházíme jednotlivé aspekty Vašeho života. Na základě "diagnostiky" a Vašich vyjádření a přání vypracujeme během konzultace jakýsi "soubor doporučení"..

Doporučení: Po ujasnění, kolik času jste ochotni věnovat sami sobě, doporučuji většinou takovou "kúru" na 2-3 měsíce. Stěžejní částí je vytvoření specifického harmonogramu meditačních cvičení s ohledem na:
a) terapii problematických aspektů života
b) rozvíjení pozitivních aspektů, talentů apod.
Většinou je to doplněno i doporučenými podpůrnými přípravky z Inca Botanica. Soubor doporučení může být doplněn i o návrh dalších činností, cvičení apod. Vypracovaný stručný soupis doporučení pošlu jako textový soubor.

Systém konzultace je navržen tak, že počítá s Vaší zodpovědností za Váš život a hlavně ochotu a odhodlání pro to něco udělat. Doporučení jsou vypracována tak, aby v ideálním případě jste se dostali do takového stavu samostatnosti, že nadále si obdobnou "zpětnou vazbu" zvládnete lépe a lépe činit sami. Konzultace může být brána i čistě jen jako nezávazný rozhovor.

Cena: 2200,- Kč/ 1 až 1,5 hod.

Máteli zájem o tuto službu, pište na: Krystof.Dita@centrum-runa.cz

DITA KOUCKÁ

Milé ŽENY...

ten správný pohyb ve Vás probudí smyslnost skutečné ženy. Tanec je jeden z pohybů u kterého se budete cítit lépe a více atraktivní. Během tance vylučujeme endorfiny, hormony štěstí. Nejen tedy, že uděláte něco pro sebe a své tělo, ale ještě se budete cítit skvěle.

Při smyslovém tanci zapojíte všechny své smysly:
Sluch – naplno se oddejte hudbě. Můžete naslouchat zpěvu ptáčků, hučení vody nebo jen tichu noci.
Zrak – můžete pozorovat měsíc, přírodu, vodu a nebo oči úplně zavřít, abyste se lépe ponořily do sebe.
Čich – při tanci venku si uvědomte vůně, které cítíte. Vůni stromů, vody, květin, rozkvetlé louky.
Hmat – dotýkejte se svého těla, prociťujte dotek oblečení na vaší pokožce, zkuste si uvědomit dotyk chodidel se zemí.

Můžete si zatančit jen tak se mnou, nebo přímo pro Vás připravím konkrétní choreografii.

Těším se na Vás

Dita

Máte-li zájem, kontaktujte mne na: Krystof.Dita@centrum-runa.cz

ONDŘEJ PROCHÁZKA

Nabízím ENERGETICKÉ PŮSOBENÍ na dálku.

Funguje to tak, že si nejprve domluvíme přes e-mail, telefon nebo Skype, zvolíte téma a oblast ve Vašem životě. Určíme co chcete posílit, nebo zharmonizovat. Pošlete mi svojí aktuální fotografii přes kterou se na Vás v domluvený čas naladím, a budu působit. Doba působení je přibližně 60-90 min..

Cena: 1200,- Kč/ 1 až 1,5 hod.

V případě zájmu pište na: Ondrej.Prochazka@centrum-runa.cz

JITKA ŠIMONOVÁ

Individuální Konstelace ONLINE či osobně

Energetická práce ve všech oblastech života. Vztahy, osobní rozvoj, peníze, podnikání, vize, osobní témata, traumata, inkarnace. Práce s vlastním stínem a vnitřním světem.

Zaměřuji se především na prapůvodní vznik příčiny opakujících se vzorců či bloků. Pokud chcete nahlédnout na svůj život i podnikání v souvislostech jsem tu pro vás.

Spojení: Online či setkání spolu v mém prostředí (Litoměřice/Žatecko)

Doba trvání: 90 min.
Cena: 3200 Kč

Objednat se můžete zde: Jitka.Simonova@centrum-runa.cz

 

Kryštof Koucký - OnLine konzultace

ONLINE konzultace po Skypu.

Sestává ze tří hlavních částí - "diagnostika", rozhovor a doporučení.

Konzultace je volná, nezávazná, v uvolněném duchu a vřelém srdci.

Diagnostika: Dělá se skrze fotografii, kterou zašlete předem, ideálně při objednání. Foto by mělo být co nejaktuálnější, neměla by tam být jakákoli jiná osoba nebo zvíře a nemusí Vám být vidět do obličeje - stačí i nekvalitní černobílá šmouha - jde jen o "informační adresu". Přes onu fotku se na Vás naladím cca hodinu před konzultací a mentálně projdu stav Vašeho informačního pole. Žádná data o Vás a ani onu fotografii nikde a nijak nearchivuji.

Rozhovor: Nezávazný rozhovor, kdy procházíme jednotlivé aspekty Vašeho života. Na základě "diagnostiky" a Vašich vyjádření a přání vypracujeme během konzultace jakýsi "soubor doporučení"..

Doporučení: Po ujasnění, kolik času jste ochotni věnovat sami sobě, doporučuji většinou takovou "kúru" na 2-3 měsíce. Stěžejní částí je vytvoření specifického harmonogramu meditačních cvičení s ohledem na:
a) terapii problematických aspektů života
b) rozvíjení pozitivních aspektů, talentů apod.
Většinou je to doplněno i doporučenými podpůrnými přípravky z Inca Botanica. Soubor doporučení může být doplněn i o návrh dalších činností, cvičení apod. Vypracovaný stručný soupis doporučení pošlu jako textový soubor.

Systém konzultace je navržen tak, že počítá s Vaší zodpovědností za Váš život a hlavně ochotu a odhodlání pro to něco udělat. Doporučení jsou vypracována tak, aby v ideálním případě jste se dostali do takového stavu samostatnosti, že nadále si obdobnou "zpětnou vazbu" zvládnete lépe a lépe činit sami. Konzultace může být brána i čistě jen jako nezávazný rozhovor.

Cena: 2200,- Kč/ 1 až 1,5 hod.

Máteli zájem o tuto službu, pište na: Krystof.Dita@centrum-runa.cz

Služba konzultace vychází pouze z vlastní praxe a zkušeností s rozvojem vnímání a vědomí. Nejedná se o odbornost lékařskou či psychologickou diagnostiku. V případě techické poruchy apod. lze použít jiný způsob (telefon, messenger aj.)

Dita Koucká

Milé ŽENY...
ten správný pohyb ve Vás probudí smyslnost skutečné ženy. Tanec je jeden z pohybů u kterého se budete cítit lépe a více atraktivní. Během tance vylučujeme endorfiny, hormony štěstí. Nejen tedy, že uděláte něco pro sebe a své tělo, ale ještě se budete cítit skvěle.

 

Při smyslovém tanci zapojíte všechny své smysly:
Sluch – naplno se oddejte hudbě. Můžete naslouchat zpěvu ptáčků, hučení vody nebo jen tichu noci.
Zrak – můžete pozorovat měsíc, přírodu, vodu a nebo oči úplně zavřít, abyste se lépe ponořily do sebe.
Čich – při tanci venku si uvědomte vůně, které cítíte. Vůni stromů, vody, květin, rozkvetlé louky.
Hmat – dotýkejte se svého těla, prociťujte dotek oblečení na vaší pokožce, zkuste si uvědomit dotyk chodidel se zemí.

 

Můžete si zatančit jen tak se mnou, nebo přímo pro Vás připravím konkrétní choreografii.

 

Těším se na Vás

Dita

 

Máte-li zájem, kontaktujte mne na: Krystof.Dita@centrum-runa.cz

Ondřej Procházka

Nabízím energetické působení na dálku. Funguje to tak, že si nejprve domluvíme přes e-mail, telefon nebo Skype, zvolíte téma a oblast ve Vašem životě. Určíme co chcete posílit, nebo zharmonizovat. Pošlete mi svojí aktuální fotografii přes kterou se na Vás v domluvený čas naladím, a budu působit. Doba působení je přibližně jedna hod.

V případě zájmu pište na: Ondrej.Prochazka@centrum-runa.cz

 

Jitka Šimonová - Individuální Konstelace

Individuální Konstelace (OSOBNÍ/BYZNYS)

Spojení: Online či setkání spolu v mém prostředí (Litoměřice/Žatecko)

Doba trvání: 90 min.
Cena: 3200 Kč
Objednat se můžete zde: Jitka.Simonova@centrum-runa.cz

Jaroslav Ježek

- Nabízím základní meditace za pomoci Šamanského bubnu či chřestidla. Vnímám jako velice účinné čištění Zemí a nabíjení se Životní silou pomocí rychlého dechu... Cílem je zůstat přes noc, na ohni svařit víno a za pomoci Strážců jej nabít světlem a posílit Solar ať seš pevná(ý) jako skála...
- Pomocí základních technik Wydu(vědění Druidů) přivoláme silová zvířata a spojíme se s nimy skrze fyzická cvičení ať jsme silní a zdraví...
- V krajině také cvičím základy Magických pohybů, které dávají tělu pružnost a mysli bdělost...

V případě zájmu pište na: Jaroslav.Jezek@centrum-runa.cz

Jiří Šobr

- Energetická podpora (osobně i na dálku)
- Technika „navazování“ světla Zdroje na fyzický zvuk (vhodné pro muzikoterapeuty, terapeuty používající nějakou formu zvuku, ale i pro hudebníky co chtějí předávat svojí produkci ještě s větším přesahem)
- Očista prostoru kouřem, zvukem a světlem
- Výuka systému energetických center a práce s nimi systémem Mosoq Karpay a jeho dalším tematickým rozvojem a rozpracování v našich zeměpisných podmínkách
- Vedení meditací pro jednotlivce a skupiny (zatím max do 10ti lidí)
- Konzultace, poradenství
- Práce se skupinou a využití síly skupiny s podporou systému Mosoq Kapray (inspirováno prací Lynne McTaggart - Síla osmi)

V případě zájmu pište na: Jiri.Sobr@centrum-runa.cz