SLOVO "RUNA" V JAZYCE KEČUA ZNAMENÁ

"SILNÁ, TVŮRČÍ BYTTOST, DUŠE apod".

VYSTIHUJE MIMO JINÉ SCHOPNOST ČLOVĚKA

NAPLNIT SVŮJ SKRYTÝ POTENCIÁL.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Praktický meditační seminář pro celkovou transformaci a rozvoj schopnosti tvořit realitu.

 

Víkendový seminář zaměřený na práci hlavně s energetickými centry v hrudi, solaru, ale i lebky a břicha a také tam, kde zrovna bude třeba. Kombinací osobního záměru, správně zvolených technik a oné konstelace tak dosahujeme optimálního efektu pro realizaci hlubinné podstaty sebe sama.

***Podrobnosti najdete přímo v popisu semináře ZDE. Celkový přehled o pořádaných veřejných akcích, jež se můžete zúčastnit, najdete na záložce AKCE. Podívejte se také na SLUŽBY Spolku RUNA nabízené prostřednictvím našich členů***.

TVOŘIVÁ SÍLA KUNDALINÍ

28. ledna - 4. února 2023

GRAN CANARIA

Týdenní meditační seminář na Gran Canaria se zaměřením na naplnění se energií Života, její rozvoj a zmnožení v různých aspektech sebe sama, svých situací či schopností.

 

V jednotlivých meditačních cvičeních se věnujeme hluboké bdělé relaxaci, dechovým cvičením, vizualizaci, záměrům, sugescím, prociťování, Slovu. Pracujeme vždy v napojení na Nejvyšší Zdroj, převážně s "tvůrčím slovem" skrze různá energetická centra v interakci se světelnými bytostmi a Strážci silových zón. Pobyt je vhodný hlavně pro: oživení těla, kultivace vztahů a sexuality, rozvoj vyšších jemnosmyslových schopností či proměnu vlastního vybraného specifického tématu.

 

***Podrobnosti najdete přímo v popisu semináře ZDE. Celkový přehled o pořádaných veřejných akcích, jež se můžete zúčastnit, najdete na záložce AKCE. Podívejte se také na SLUŽBY Spolku RUNA nabízené prostřednictvím našich členů***.

NOVÁ VIDEA KE SHLÉDNUTÍ

Založení centra "RUNA" předcházelo mnoho let příprav a nutných změn v životě mém i mých blízkých. Od věku dospívání mne přitahoval koncept jakési univerzální vědy, (známé také jako Komenského "Pansofia") přístupu a poznání, které by dovedlo alespoň konceptuálně obsáhnout vše nehledě na různorodost a spektrum obsahu.

Bádáním v mnoha přístupech tradičních i moderních vědeckých, došel jsem objevu, že něco takového tu bylo vždy, pod různými jmény a zahaleno do roztodivných tradic. Počal jsem tyto vědy studovat nejprve znalostně a později i prakticky. Roky jsem věnoval rozvíjení nejrůznějších teorií a jejich konfrontací s "praxí" - tedy Životem samým. Experimentoval jsem na sobě samém a konfrontoval hlavní předpoklad "Pansofie" - tedy že skrze změnu "vnitřní" dosáhneme reflexe ve světě "vnějším". Že ve skutečnosti tvoříme svět skrze nejintimnější vztah k sobě samému ve všech aspektech a podobách. A nastavením svého vědomí že tedy lze události svého života libovolně modelovat, že opravdu jde změnit tzv. osud. Později s vrůstajícím věkem, svobodou a zodpovědností jsem postupně poznal techniky vědomí, které to skutečně umožňují. Dal jsem dohromady "spodní" aspekty svého života (zdraví, vztah milostný, vztahy společenské, peníze, práce, bydliště apod., Synchronicita Bytí se znásobila a byl umožněn jakýsi "posun" do více vnější manifestace.

Spolu se svou ženou Ditou (a naší dcerou) a s pomocí blízkých přátel jsme tak založili centrum "RUNA" jako místo "energeticko-informačního výcviku". Rádi bychom ověřenou schopnost univerzální pomoci a rozvoje předali i dalším lidem, ochotným tento náročný výcvik absolvovat - a započít tím poznání nikdy nekončících a stále se rozšiřujících možností a svobodu jejich žití.

Jsme spolek svobodných podnikatelů, umělců, řemeslníků a vědců se společným zájmem výzkumu, vývoje a aplikace možností vědomí.

Kryštof Koucký

NAJDETE NÁS NA YOUTUBE