SLOVO "RUNA" ZNAČÍ

ČLOVĚKA – DUŠI –  SVOBODNOU, SILNOU, TVŮRČÍ

BYTOST SE SCHOPNOSTÍ NAPLNIT SVŮJ SKRYTÝ POTENCIÁL.

PŘIPRAVUJEME PRO VÁS

Sebeúcta – Sebevláda – Hojnost,

Řecko – Nea Roda
(poloostrov Chalkidiki, cca 10 km od mnišského státu Athos)

22. - 29. července 2023

Týdenní meditační pobyt u moře se zaměřením na hlubší rozvinutí druhého energetického centra (lokalizovaného do středu břicha) a i jeho okolních pod-center. Energii postupně sílícího centra v břiše pak „naplníme" i ostatní vrstvy psyché a života. Vhodně spojíme intimně psychologický přístup s konkrétními energetickými cvičeními.

 

Samotná akce je pak vedena nejprve prohloubením sebelásky, tedy schopnosti cítit (sebe, ostatní či cokoli), posléze uvědoměním si toho, co to znamená a poté hlavně nabýváním síly až přirozené lehkosti v konání a v „koncentrování energie Života v čase".

NOVÁ VIDEA KE SHLÉDNUTÍ

Založení centra "RUNA" předcházelo mnoho let příprav a nutných změn v životě mém i mých blízkých. Od věku dospívání mne přitahoval koncept jakési univerzální vědy, (známé také jako Komenského "Pansofia") přístupu a poznání, které by dovedlo alespoň konceptuálně obsáhnout vše nehledě na různorodost a spektrum obsahu.

Bádáním v mnoha přístupech tradičních i moderních vědeckých, došel jsem objevu, že něco takového tu bylo vždy, pod různými jmény a zahaleno do roztodivných tradic. Počal jsem tyto vědy studovat nejprve znalostně a později i prakticky. Roky jsem věnoval rozvíjení nejrůznějších teorií a jejich konfrontací s "praxí" - tedy Životem samým. Experimentoval jsem na sobě samém a konfrontoval hlavní předpoklad "Pansofie" - tedy že skrze změnu "vnitřní" dosáhneme reflexe ve světě "vnějším". Že ve skutečnosti tvoříme svět skrze nejintimnější vztah k sobě samému ve všech aspektech a podobách. A nastavením svého vědomí že tedy lze události svého života libovolně modelovat, že opravdu jde změnit tzv. osud. Později s vrůstajícím věkem, svobodou a zodpovědností jsem postupně poznal techniky vědomí, které to skutečně umožňují. Dal jsem dohromady "spodní" aspekty svého života (zdraví, vztah milostný, vztahy společenské, peníze, práce, bydliště apod., Synchronicita Bytí se znásobila a byl umožněn jakýsi "posun" do více vnější manifestace.

Spolu se svou ženou Ditou (a naší dcerou) a s pomocí blízkých přátel jsme tak založili centrum "RUNA" jako místo "energeticko-informačního výcviku". Rádi bychom ověřenou schopnost univerzální pomoci a rozvoje předali i dalším lidem, ochotným tento náročný výcvik absolvovat - a započít tím poznání nikdy nekončících a stále se rozšiřujících možností a svobodu jejich žití.

Jsme spolek svobodných podnikatelů, umělců, řemeslníků a vědců se společným zájmem výzkumu, vývoje a aplikace možností vědomí.

Kryštof Koucký

NAJDETE NÁS NA YOUTUBE