RADOST ŽIVOTA - REGRESE A VZTAHY

neděle 21. 8. 2022,

Menhirový kruh u Nečemic - ŽATECKO (Ústecký kraj)

 

Pro šťastný život a vztahy, dostatek času a peněz, vitalitu, jednoduše radost v mnohých podobách je vhodné se naučit pracovat s tzv. „druhou čakrou“. 

Kromě mnohého je i sídlem naší hlubší paměti – nejenom na rané dětství tohoto života, ale i na bytí tomu předcházejícímu.

Podrobnosti najdete přímo v popisu semináře ZDE

Celkový přehled o pořádaných veřejných akcích, jež se můžete zúčastnit, najdete na záložce AKCE. Podívejte se také na SLUŽBY Spolku RUNA nabízené prostřednictvím našich členů.

 

PODZIMNÍ ROVNODENNOST 2022 - POKROČILÉ TECHNIKY

SLOVENSKO - IVANKA PRI NITRE

17 .9. - 24. 9. 2022

Rovnodennostní seminář pro hlubší poznání energetického systému, technik vědomí a magické technologie.

V tento silný čas se na silném místě soustředíme na vícero energetických technik, rozšíříme možnosti našeho působení a vytvoříme si i jednoduchou hůlku..

Podrobnosti najdete přímo v popisu semináře ZDE

Celkový přehled o pořádaných veřejných akcích, jež se můžete zúčastnit, najdete na záložce AKCE. Podívejte se také na SLUŽBY Spolku RUNA nabízené prostřednictvím našich členů.

 

Založení centra "RUNA" předcházelo mnoho let příprav a nutných změn v životě mém i mých blízkých. Od věku dospívání mne přitahoval koncept jakési univerzální vědy, (známé také jako Komenského "Pansofia") přístupu a poznání, které by dovedlo alespoň konceptuálně obsáhnout vše nehledě na různorodost a spektrum obsahu.

Bádáním v mnoha přístupech tradičních i moderních vědeckých, došel jsem objevu, že něco takového tu bylo vždy, pod různými jmény a zahaleno do roztodivných tradic. Počal jsem tyto vědy studovat nejprve znalostně a později i prakticky. Roky jsem věnoval rozvíjení nejrůznějších teorií a jejich konfrontací s "praxí" - tedy Životem samým. Experimentoval jsem na sobě samém a konfrontoval hlavní předpoklad "Pansofie" - tedy že skrze změnu "vnitřní" dosáhneme reflexe ve světě "vnějším". Že ve skutečnosti tvoříme svět skrze nejintimnější vztah k sobě samému ve všech aspektech a podobách. A nastavením svého vědomí že tedy lze události svého života libovolně modelovat, že opravdu jde změnit tzv. osud. Později s vrůstajícím věkem, svobodou a zodpovědností jsem postupně poznal techniky vědomí, které to skutečně umožňují. Dal jsem dohromady "spodní" aspekty svého života (zdraví, vztah milostný, vztahy společenské, peníze, práce, bydliště apod., Synchronicita Bytí se znásobila a byl umožněn jakýsi "posun" do více vnější manifestace.

Spolu se svou ženou Ditou (a naší dcerou) a s pomocí blízkých přátel jsme tak založili centrum "RUNA" jako místo "energeticko-informačního výcviku". Rádi bychom ověřenou schopnost univerzální pomoci a rozvoje předali i dalším lidem, ochotným tento náročný výcvik absolvovat - a započít tím poznání nikdy nekončících a stále se rozšiřujících možností a svobodu jejich žití.

Jsme spolek svobodných podnikatelů, umělců, řemeslníků a vědců se společným zájmem výzkumu, vývoje a aplikace možností vědomí.

Kryštof Koucký

Slovo "RUNA" v jazyce Kečua znamená "silná, tvůrčí bytost, Duše apod". Vystihuje mimo jiné schopnost člověka naplnit svůj skrytý potenciál.

NAJDETE NÁS NA YOUTUBE